Marek Škovran ( reg. ), 8

Funkcia Asistent kapitána
Počet inkasovaných gólov 15