Pravidlá a smernice

SPIŠSKÁ AMATÉRSKA HOKEJOVÁ LIGA - DIVÍZIA PROFESIONÁL

1.ORGANIZÁCIA SÚŤAŽE

1.1.Mužstvá

  V „Spišskej amatérskej hokejovej lige“ /ďalej len „SAHL“/ - divízia PROFESIONÁL bude v sezóne 2019/2020 štartovať 6 mužstiev :

1., Ultimuv

2., Foxxy

3., HK Spišský Štvrtok

4., HK Vydrník

5., Drinken Barons

6., SKV Aligators

 

 

1.2.Výkonný výbor

    Predseda „SAHL“   -  Peter Kristian /organizátor/          

    Manažér „SAHL“    -  Jozef Drevko /organizátor/           

    Členovia                  -  kapitáni, resp. zástupcovia mužstiev / za každé mužstvo 1 zástupca /

                         

 1.3.Hrací systém

Základná časť  -    každé mužstvo odohrá v základnej časti 20 zápasov / 4x s každým/

  • dohromady sa odohrá 20 kôl /viď. rozpis zápasov/                                                                    

  Play-off            -   do „play-off“ postúpia prvé 4 mužstvá po základnej časti

                           -    semifinále : 1.mužstvo po zákl. časti proti 4.mužstvu po zákl. časti

                                                      2.mužstvo po zákl. časti proti 3.mužstvu po zákl. časti

                                                              - o 3.miesto :  - porazení semifinalisti

                           - finále :          - víťazní semifinalisti

O postupujúcom do ďalšieho kola play off , ako aj o víťazovi SAHL rozhodnú 2 vzájomné zápasy ( v prípade remízy v 1.zápase postupuje víťaz 2.zápasu, v prípade remíz v oboch zápasoch rozhodnú samostatné nájazdy po 2.zápase, v prípade že obidve mužstvá zvíťazia po 1 zápase rozhodnú nájazdy po 2. zápase )

      1.4.Bodovací systém                                                                                                                  

- Výhra: 2 body, remíza: 1 bod, prehra: 0 bodov                                                                                     

- V priebežnej tabuľke o postavení mužstva v tabuľke rozhoduje: počet bodov, pri rovnosti počtu bodov dvoch a viacerých mužstiev, lepšie skóre

 - V konečnej tabuľke (po zákl. časti) o postavení mužstva v tabuľke rozhoduje:

počet bodov, pri rovnakom počte bodov dvoch mužstiev, bilancia zo vzájomných zápasov ( počet výhier vo vzájomných zápasoch, skóre zo vzájomných zápasov)

     1.5.Hracie dni

    - Každé kolo bude rozložené do jedného celého kalendárneho týždňa

    - Hracie dni určuje prevádzkovateľ zimného štadióna / viď. rozpis ľadovej plochy /   Rozpis je možné nájsť aj na web stránke www.stez.sk  

    1.6.Súpisky

   - Termín odovzdania súpisiek: najneskôr do 11.08.2019 

   - Súpiska musí obsahovať min. 15 hráčov + 2 brankárov, maximálny počet je neobmedzený

   - Súpiska musí obsahovať mená hráčov, dátum narodenia, čísla dresov, označenie kapitána /C/, označenie 2 asistentov  /A/

- Žiadnemu hráčovi nie je dovolené, aby bol uvedený na 2, alebo viacerých súpiskách

- Za každé mužstvo môžu nastúpiť len tí hráči a brankári, ktorí sú uvedení na súpiske

 -  V „SAHL“ divízia „PROFESIONÁL“  nemôže štartovať hráč , ktorý nastúpil v niektorej z posledných 5 sezón ( od sezóny 2014/2015) v súťažných zápasoch dorastu, juniorov alebo seniorov, spadajúcich pod SZĽH alebo ktorúkoľvek inú hokejovú federáciu.

  - V „SAHL“ môže štartovať hráč, ktorý nebol v posledných 5  sezónach ( od sezóny 2014/2015) registrovaný v súťažiach spadajúcich pod SZĽH alebo ktorúkoľvek inú hokejovú federáciu.

- V každom mužstve môže štartovať max. 8 hráčov /vrátane brankárov/, ktorý boli pred sezónou 2014/2015 registrovaní ako aktívni hráči v súťažiach SZĽH alebo akejkoľvek inej hokejovej federácie a to vo vekových kategóriách : „dorast“- U18  / bývalý mladší dorast/, „juniori“ – U20  / bývalý starší dorast /, a z toho max. 6 hráči v kategórii „seniori“

- Všetkým mužstvám „SAHL“ je povolené mať na súpiske aj ženy-aktívne hráčky, na nich sa pravidlo o registrovaných hráčoch nevzťahuje /môžu hrať, aj keď sú stále aktívne- registrované v ligách žien SZĽH /

- Každá súpiska sa posudzuje a schvaľuje individuálne Výkonným výborom, až na základe schválenia súpisky Výkonným výborom, sa mužstvo stáva definitívnym účastníkom „SAHL“  pre sezónu 2019/2020

- Pri posudzovaní bývalých aktívnych /registrovaných/ alebo neaktívnych hráčov na súpiskách budú smerodajné internetové databázy na webstránkach : www.eurohockey.comwww.eliteprospects.com , www.hockeyslovakia.sk , ako aj osobné a všeobecné poznatky o daných hráčoch.

- Každé mužstvo má na súpiske k dispozícii neobmedzený počet miest , do termínu odovzdania súpisiek /bod. 1.6/ musí mať na súpiske min. 15 hráčov + 2 brankárov, dopĺňať súpisky je možné najneskôr do 31.01. 2020.

1.7.Štartovný poplatok

  - Štartovný poplatok za účasť mužstva  v „SAHL“ je 350,00 €

  - Termín úhrady štartovného poplatku je najneskôr do 31.08. 2019

  - Štartovný poplatok odovzdá v stanovenom termíne kapitán každého mužstva predsedovi alebo manažérovi  „SAHL“

- Štartovný poplatok bude použitý na náklady spojené s chodom a propagáciou ligy

- Úhrada štartovného poplatku v stanovenom termíne a v stanovenej výške, je jednou z podmienok štartu mužstva v „SAHL“ v sezóne 2019/2020

- V prípade, že mužstvo po zaplatení štartovného poplatku, pred alebo v priebehu sezóny svojvoľne odstúpi zo „SAHL“, v takom prípade nebude takému mužstvu vrátený štartovný poplatok.

                                                                                                                                           

2. ORGANIZÁCIA ZÁPASOV

- Čas na rozcvičku a nastúpenie mužstiev na modré čiary : 3 min.

- Hrací čas: 3 x 15 min. /čistý čas/

- Čas na prestávku: 2 min.

- Úvodné buly sa vhadzuje najneskôr 3 min. po začiatku prenájmu ľadovej plochy

- V čase úvodného nástupu obidvoch mužstiev, musí byť na ľade min. 5 hráčov a min. 1  brankár na strane každého mužstva

-V  prípade, že v niektorom z mužstiev chýba brankár, na jeho miesto musí nastúpiť niektorý z hráčov ( absencia brankára nie je dôvodom na odloženie zápasu )

- Na zápas môžu nastúpiť len tí hráči, ktorí sú uvedení v súpiske

- Každé mužstvo musí mať k dispozícii 2 sady dresov – tmavé /príp. farebné/, biele /príp.  svetlé/

- Mužstvo, ktoré je v rozpise zápasov uvedené ako domáce, obsadí v danom zápase striedačku pre domáce mužstvo, a nastúpi v tmavých /farebných/ dresoch , hosťujúce mužstvo nastúpi v bielych /svetlých/ dresoch

- Na každý zápas bude vyčlenená 1 hod. a 15 min. ľadu, v prípade, že sa nestihne odohrať celých 45 min. čistého času ( napr. vtedy, keď bude na zápas vyčlenená len 1 hod. ľadu), zápas ukončí hvizdom rozhodca v momente , keď sa otvoria dvere pre rolbu.

- Úhradu nákladov spojených so zápasom – prenájom ľadovej plochy 120,00 €, rozhodcovia  2 x 15,00 € / v prípade 1 rozhodcu 1x 20,00 € /, časomiera 10,00 € t.j. dohromady 160,00 € resp. 150,00 € si rozdelia obidve mužstvá na polovicu.

- Úhradu nákladov spojených so zápasom  zaplatí za obidve mužstvá naraz kapitán toho mužstva, ktoré je v rozpise zápasov uvedené ako domáce, pokiaľ sa nedohodnú inak.  Žiadame kapitánov mužstiev, aby v rámci možností platili úhradu nákladov rozhodcom a časomeračovi pred samotným zápasom SAHL.

- Povinnosťou rozhodcov je okrem rozhodovania zápasov aj skontrolovať, či hráč, ktorý bol vylúčený, si sám otvoril dvierka pri ceste na trestnú lavicu, a pri odchode z nej ich aj zavrel tak, aby nedošlo k úrazu pri neúplnom uzavretí dvier ( otváranie a zatvárane dvier nie je v náplni práce časomerača )

2.1. Pravidlá hry

- V hre je zakázaný akýkoľvek úmyselný fyzický stret dvoch a viacerých hráčov

- Akýkoľvek úmyselný fyzický stret dvoch a viacerých hráčov sa považuje za faul, resp. podľa posúdenia rozhodcu

- V hre je zakázaná strela golfovým úderom, tzv. „príklep“

- Po vyhodení puku cez všetky čiary, musí mužstvo  ktoré puk vyhodilo, nechať rozohrať súpera, a umožniť mu vyviesť puk do stredného pásma / t.z. za modrú čiaru/, v opačnom prípade bude situácia posúdená rozhodcom ako klasický „icing“

- Ostatné pravidlá ostávajú rovnaké, ako v súťažiach SZĽH 

                                            

2.2.Tresty

- Pri akomkoľvek úmyselnom fyzickom strete alebo faule, ktorý bude odpískaný rozhodcom,   bude následovať vylúčenie hráča na 2 min., príp. 2+2 min. ( neúmyselné zranenie )

- Pri strele golfovým úderom bude nasledovať vylúčene hráča, ktorý golfovým úderom vystrelil na 2 min.

- Rozhodca má právo posúdiť, či je strela golfovým úderom natoľko nebezpečná, aby bolo po nej potrebné vylúčiť hráča na 2 min.

- Pri úmyselnom a mimoriadne nebezpečnom fyzickom napadnutí hráča vylúči rozhodca hráča na 5+DKZ. Pri fyzickom alebo slovnom napadnutí rozhodcu, môže rozhodca vylúčiť hráča do konca zápasu ( DKZ )  prípadne uložiť osobný trest (OT) na 10 min. za nešportové správanie hráča.

- Ak niektorí z hráčov dostane počas sezóny 3 vyššie tresty t.j. / 3x DKZ = za nešportové správanie, resp. 3x 5+DKZ = za faul , resp. osobný trest 3x OT10 = za nešportové správanie / je automaticky vylúčený zo „SAHL“ do konca sezóny / bez nároku na vrátenie štartovného poplatku /. Tresty budú archivované na web stránke www.sahl.sk

- V prípade, že hráč ktorý bol vylúčený do konca sezóny zo „SAHL“, aj napriek tomu nastúpi na niektorý z nasledujúcich zápasov, budú tieto zápasy automaticky skontumované v neprospech mužstva daného hráča.

- V prípade, že pri úvodnom nástupe a hvizde rozhodcu nie je na ľade v niektorom z mužstiev min. 5 hráčov a 1 brankár ( príp. hráč, ktorý ho zastúpi ), zápas bude skontumovaný v jeho neprospech 0:5. Náklady spojené so zápasom sa aj  v takomto prípade hradia na polovicu

- V prípade, že za niektoré z mužstiev nastúpi hráč, ktorý nie je na súpiske, bude následovať kontumácia v neprospech tohto mužstva 0:5

- Rozhodca je oprávnený, na podnet niektorého z kapitánov, skontrolovať bezprostredne po zápase totožnosť hráča na základe dokladu totožnosti u ktorého je podozrenie, že nastúpil neoprávnene.

- Pri neprístojnom správaní sa viacerých hráčov z oboch mužstiev, je rozhodca oprávnený predčasne ukončiť tento zápas. Náklady spojené so zápasom uhradia v takomto prípade obidve mužstvá na polovicu. V prípade predčasného ukončenia zápasu, ostáva v platnosti výsledok, ktorý bol v čase jeho ukončenia.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- Výkonný výbor si vyhradzuje právo neprijať do „SAHL“ také mužstvo, ktoré bude mať na súpiske príliš veľký počet bývalých aktívnych hráčov / viac ako 8, resp. viac ako 6 bývalých „seniorov“ /. V takomto prípade musí také mužstvo upraviť /resp. zmeniť/ svoju súpisku podľa pokynov Výkonného výboru, až následne sa stane definitívnym účastníkom „SAHL“ divízia „PROFESIONÁL“.

- Celkový víťaz „SAHL“ získa na konci sezóny putovný pohár, ktorý mu ostáva do konca mesiaca apríl 2020. Do konca mesiaca apríl 2020 mužstvo odovzdá tento pohár vedeniu „SAHL“. V prípade nevrátenia alebo vážneho poškodenia pohára, bude danému mužstvu uložená pokuta 1000,00 €, ktorá bude použitá na náhradu spôsobenej škody.

- Každý hráč musí mať kompletnú hokejovú výstroj, vrátane prilby !

- Štart hráča mladšieho ako 18 rokov je povolený len so súhlasom min. 1 rodiča. Pri neúčasti rodiča na zápase musí byť tento súhlas písomný a hráč ho musí odovzdať kapitánovi svojho mužstva pred zápasom.

- Výkonný výbor si vyhradzuje právo pri opakovanom neprístojnom správaní sa niektorého hráča príp. mužstva vylúčiť tohto hráča, resp. celé mužstvo zo súťaže do konca sezóny. V takomto prípade musí takýto postup schváliť nadpolovičná väčšina Výkonného výboru ligy.

- Výkonný výbor si vyhradzuje právo vylúčiť dodatočne z ligy takého hráča, u ktorého sa  v priebehu sezóny zistí, že porušil pravidlo 1.6 o zákaze štartu v SAHL hráčom, ktorí boli v posledných 5 sezónach registrovaný pod SZĽH alebo ktorúkoľvek inú hokejovú federáciu alebo ak sa v priebehu sezóny zistí, že niektoré z mužstiev má na súpiske viac ako 8 bývalých aktívnych / registrovaných / hráčov resp. viac ako  6 bývalých aktívnych /registrovaných/ „seniorov“.

- Každý hráč, ktorý štartuje v „SAHL“, sa zaväzuje dodržiavať pravidlá a zásady „fair-play“, rešpektovať a chrániť zdravie svoje, ako aj ostatných hráčov na ľade a plne rešpektovať rozhodnutia rozhodcu, resp. Výkonného výboru SAHL.

- Každý hráč, ktorý štartuje v „SAHL“ sa zaväzuje dodržiavať zásady slušného správania v šatni, a ostatných priestoroch zimného štadióna, neničiť interiér šatne a ostatných priestorov zimného štadióna, neohovárať a neosočovať hráčov iných mužstiev na sociálnych sieťach, príp. médiách a pod. V opačnom prípade môže za takéto správanie udeliť Výkonný výbor jednotlivcovi vyšší trest na 1 a viac zápasov.

- Každé mužstvo sa riadi týmito Pravidlami a smernicami „SAHL“, ako aj pokynmi , rozhodnutiami a disciplinárnymi opatreniami Výkonného výboru SAHL.                                                                                                                                       

- Kapitán každého mužstva sa svojím podpisom zaväzuje oboznámiť všetkých hráčov svojho mužstva s týmito smernicami a pravidlami „SAHL“ , taktiež sa svojim podpisom zaväzuje, že on ako aj jeho mužstvo bude tieto smernice plne rešpektovať a riadiť sa podľa nich. 

Akékoľvek kopírovanie pravidiel SAHL, publikovanie alebo šírenie obsahu z týchto zdrojov je zakázané resp. je možné len s naším písomným súhlasom. Všetky grafické zobrazenia, rozvrhnutie a uvedený text a/alebo akékoľvek iné prvky, ktoré môžu mať povahu duševného vlastníctva na tomto serveri, sú vo výhradnom vlastníctve Prevádzkovateľa a ich celkové alebo čiastočné kopírovanie, imitovanie alebo distribúcia vyžaduje výslovný písomný súhlas Prevádzkovateľa SAHL.

 

SPIŠSKÁ AMATÉRSKA HOKEJOVÁ LIGA - DIVÍZIA AMATÉR

1.ORGANIZÁCIA SÚŤAŽE

1.1.Mužstvá

  V „Spišskej amatérskej hokejovej lige“ /ďalej len „SAHL“/ - divízia AMATÉR bude v sezóne 2019/2020 štartovať 5 mužstiev :

1., Spišskí vlci

2., Hasiči

3., HK Letanovce

4., HC Rohals Novoveská Huta

5., Bieli Tigri Olcnava

 

1.2.Výkonný výbor

    Predseda „SAHL“   -  Peter Kristian /organizátor/          

    Manažér „SAHL“    -  Jozef Drevko /organizátor/           

    Členovia                  -  kapitáni, resp. zástupcovia mužstiev / za každé mužstvo 1 zástupca /

                        

 1.3.Hrací systém

Základná časť  -    každé mužstvo odohrá v základnej časti 20 zápasov

  • dohromady sa odohrá 25 kôl / viď. rozpis zápasov/                                                                   

  Play-off            -   do „play-off“ postúpia prvé 4 mužstvá po základnej časti

                           -    semifinále : 1.mužstvo po zákl. časti proti 4.mužstvu po zákl. časti

                                                      2.mužstvo po zákl. časti proti 3.mužstvu po zákl. časti

                                                          - o 3.miesto :  - porazení semifinalisti

                           - finále :          - víťazní semifinalisti

O postupujúcom do ďalšieho kola play off , ako aj o víťazovi SAHL rozhodnú 2 vzájomné zápasy ( v prípade remízy v 1.zápase postupuje víťaz 2.zápasu, v prípade remíz v oboch zápasoch rozhodnú samostatné nájazdy po 2.zápase, v prípade že obidve mužstvá zvíťazia po 1 zápase rozhodnú nájazdy po 2. zápase )

      1.4.Bodovací systém                                                                                                                  

- Výhra: 2 body, remíza: 1 bod, prehra: 0 bodov                                                                                     

- V priebežnej tabuľke o postavení mužstva v tabuľke rozhoduje: počet bodov, pri rovnosti počtu bodov dvoch a viacerých mužstiev, lepšie skóre

 - V konečnej tabuľke (po zákl. časti) o postavení mužstva v tabuľke rozhoduje:

počet bodov, pri rovnakom počte bodov dvoch mužstiev, bilancia zo vzájomných zápasov ( počet výhier vo vzájomných zápasoch, skóre zo vzájomných zápasov)

     1.5.Hracie dni

    - Každé kolo bude rozložené do jedného celého kalendárneho týždňa

    - Hracie dni určuje prevádzkovateľ zimného štadióna / viď. rozpis ľadovej plochy /   Rozpis je možné nájsť aj na web stránke www.stez.sk  

    1.6.Súpisky

   - Termín odovzdania súpisiek: najneskôr do 11.08.2019 

   - Súpiska musí obsahovať min. 15 hráčov + 2 brankárov, maximálny počet je neobmedzený

   - Súpiska musí obsahovať mená hráčov, dátum narodenia, čísla dresov, označenie kapitána /C/, označenie 2 asistentov  /A/

- Žiadnemu hráčovi nie je dovolené, aby bol uvedený na 2 alebo viacerých súpiskách

- Za každé mužstvo môžu nastúpiť len tí hráči a brankári, ktorí sú uvedení na súpiske

 -  V „SAHL“ divízia „AMATÉR“  nemôže štartovať hráč , ktorý nastúpil v niektorej z posledných 5 sezón ( od sezóny 2014/2015) v súťažných zápasoch dorastu, juniorov alebo seniorov, spadajúcich pod SZĽH alebo ktorúkoľvek inú hokejovú federáciu.

  - V „SAHL“ môže štartovať hráč, ktorý nebol v posledných 5  sezónach ( od sezóny 2014/2015) registrovaný v súťažiach spadajúcich pod SZĽH alebo ktorúkoľvek inú hokejovú federáciu.

- V každom mužstve môže štartovať max. 1 hráč /vrátane brankára/, ktorý bol pred sezónou 2014/2015 registrovaný ako aktívny hráč v súťažiach SZĽH alebo akejkoľvek inej hokejovej federácie a to vo vekových kategóriách : „dorast“- U18 / bývalý mladší dorast/, „juniori“ – U20  / bývalý starší dorast / alebo A-team „senior“

- Všetkým mužstvám „SAHL“ je povolené mať na súpiske aj ženy-aktívne hráčky, na nich sa pravidlo o registrovaných hráčoch nevzťahuje /môžu hrať , aj keď sú stále aktívne- registrované v ligách žien SZĽH /

- Každá súpiska sa posudzuje a schvaľuje individuálne Výkonným výborom, až na základe schválenia súpisky Výkonným výborom, sa mužstvo stáva definitívnym účastníkom „SAHL“  pre sezónu 2019/2020

- Pri posudzovaní bývalých aktívnych /registrovaných/, alebo neaktívnych hráčov na súpiskách budú smerodajné internetové databázy na webstránkach : www.eurohockey.comwww.eliteprospects.com  , www.hockeyslovakia.sk , ako aj osobné a všeobecné poznatky o daných hráčoch.

- Každé mužstvo má na súpiske k dispozícii neobmedzený počet miest , do termínu odovzdania súpisiek /bod. 1.6/ musí mať na súpiske min. 15 hráčov + 2 brankárov, dopĺňať súpisky je možné najneskôr do 31.01. 2020.

 

1.7.Štartovný poplatok

  - Štartovný poplatok za účasť mužstva  v „SAHL“ je 350,00 €

  - Termín úhrady štartovného poplatku je najneskôr do 31.08. 2019

  - Štartovný poplatok odovzdá v stanovenom termíne kapitán každého mužstva predsedovi alebo manažérovi  „SAHL“

- Štartovný poplatok bude použitý na náklady spojené s chodom, a propagáciou ligy

- Úhrada štartovného poplatku v stanovenom termíne a v stanovenej výške, je jednou z podmienok štartu mužstva v „SAHL“ v sezóne 2019/2020

- V prípade, že mužstvo po zaplatení štartovného poplatku, pred, alebo v priebehu sezóny svojvoľne odstúpi zo „SAHL“, v takom prípade nebude takému mužstvu vrátený štartovný poplatok.

                                                                                                                                             

2. ORGANIZÁCIA ZÁPASOV

- Čas na rozcvičku a nastúpenie mužstiev na modré čiary : 3 min.

- Hrací čas: 3 x 15 min. /čistý čas/

- Čas na prestávku: 2 min.

- Úvodné buly sa vhadzuje najneskôr 3 min. po začiatku prenájmu ľadovej plochy

- V čase úvodného nástupu obidvoch mužstiev, musí byť na ľade min. 5 hráčov a min. 1 brankár na strane každého mužstva

-V  prípade, že v niektorom z mužstiev chýba brankár, na jeho miesto musí nastúpiť niektorý z hráčov ( absencia brankára nie je dôvodom na odloženie zápasu )

- Na zápas môžu nastúpiť len tí hráči, ktorí sú uvedení v súpiske

- Každé mužstvo musí mať k dispozícii 2 sady dresov – tmavé /príp. farebné/, biele /príp.  svetlé/

- Mužstvo, ktoré je v rozpise zápasov uvedené ako domáce, obsadí v danom zápase striedačku pre domáce mužstvo, a nastúpi v tmavých /farebných/ dresoch , hosťujúce mužstvo nastúpi v bielych /svetlých/ dresoch

- Na každý zápas bude vyčlenená 1 hod. a 15 min. ľadu, v prípade, že sa nestihne odohrať celých 45 min. čistého času ( napr. vtedy, keď bude na zápas vyčlenená len 1 hod. ľadu), zápas ukončí hvizdom rozhodca v momente , keď sa otvoria dvere pre rolbu.

- Úhradu nákladov spojených so zápasom – prenájom ľadovej plochy 120,00 €, rozhodcovia  2 x 15,00 € / v prípade 1 rozhodcu 1x 20,00 € /, časomiera 10,00 € t.j. dohromady 160,00 € resp. 150,00 € si rozdelia obidve mužstvá na polovicu.

- Úhradu nákladov spojených so zápasom  zaplatí za obidve mužstvá naraz kapitán toho mužstva, ktoré je v rozpise zápasov uvedené ako domáce, pokiaľ sa nedohodnú inak.  Žiadame kapitánov mužstiev, aby v rámci možností platili úhradu nákladov rozhodcom a časomeračovi pred samotným zápasom SAHL.

- Povinnosťou rozhodcov je okrem rozhodovania zápasov aj skontrolovať, či hráč, ktorý bol vylúčený, si sám otvoril dvierka pri ceste na trestnú lavicu, a pri odchode z nej ich aj zavrel tak, aby nedošlo k úrazu pri neúplnom uzavretí dvier ( otváranie a zatvárane dvier nie je v náplni práce časomerača )

 

2.1. Pravidlá hry

- V hre je zakázaný akýkoľvek úmyselný fyzický stret dvoch a viacerých hráčov

- Akýkoľvek úmyselný fyzický stret dvoch a viacerých hráčov sa považuje za faul resp. podľa posúdenia rozhodcu

- V hre je zakázaná strela golfovým úderom, tzv. „príklep“

- Po vyhodení puku cez všetky čiary, musí mužstvo  ktoré puk vyhodilo, nechať rozohrať súpera, a umožniť mu vyviesť puk do stredného pásma / t.z. za modrú čiaru/, v opačnom prípade bude situácia posúdená rozhodcom ako klasický „icing“

- Ostatné pravidlá ostávajú rovnaké, ako v súťažiach SZĽH 

                                                                                          

2.2.Tresty

- Pri akomkoľvek úmyselnom fyzickom strete, alebo faule, ktorý bude odpískaný rozhodcom, bude následovať vylúčenie hráča na 2 min., príp. 2+2 min. ( neúmyselné zranenie )

- Pri strele golfovým úderom bude nasledovať vylúčene hráča, ktorý golfovým úderom vystrelil na 2 min.

- Rozhodca má právo posúdiť, či je strela golfovým úderom natoľko nebezpečná, aby bolo po nej potrebné vylúčiť hráča na 2 min.

- Pri úmyselnom a mimoriadne nebezpečnom fyzickom napadnutí hráča vylúči rozhodca hráča na 5+DKZ. Pri fyzickom alebo slovnom napadnutí rozhodcu, môže rozhodca vylúčiť hráča do konca zápasu ( DKZ )  prípadne uložiť osobný trest (OT) na 10 min. za nešportové správanie hráča.

- Ak niektorí z hráčov dostane počas sezóny 3 vyššie tresty t.j. / 3x DKZ = za nešportové správanie, resp. 3x 5+DKZ = za faul , resp. osobný trest 3x OT10 = za nešportové správanie / je automaticky vylúčený zo „SAHL“ do konca sezóny / bez nároku na vrátenie štartovného poplatku /. Tresty budú archivované na web stránke www.sahl.sk

- V prípade, že hráč ktorý bol vylúčený do konca sezóny zo „SAHL“, aj napriek tomu nastúpi na niektorý z nasledujúcich zápasov, budú tieto zápasy automaticky skontumované v neprospech mužstva daného hráča.

- V prípade, že pri úvodnom nástupe a hvizde rozhodcu nie je na ľade v niektorom z mužstiev min. 5 hráčov a 1 brankár ( príp. hráč, ktorý ho zastúpi ), zápas bude skontumovaný v jeho neprospech 0:5. Náklady spojené so zápasom sa aj  v takomto prípade hradia na polovicu

- V prípade, že za niektoré z mužstiev nastúpi hráč, ktorý nie je na súpiske, bude následovať kontumácia v neprospech tohto mužstva 0:5

- Rozhodca je oprávnený, na podnet niektorého z kapitánov, skontrolovať bezprostredne po zápase totožnosť hráča na základe dokladu totožnosti u ktorého je podozrenie, že nastúpil neoprávnene.

- Pri neprístojnom správaní sa viacerých hráčov z oboch mužstiev, je rozhodca oprávnený predčasne ukončiť tento zápas. Náklady spojené so zápasom uhradia v takomto prípade obidve mužstvá na polovicu. V prípade predčasného ukončenia zápasu, ostáva v platnosti výsledok, ktorý bol v čase jeho ukončenia.

 

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- Výkonný výbor si vyhradzuje právo neprijať do „SAHL“ také mužstvo, ktoré bude mať na súpiske väčší počet bývalých aktívnych hráčov resp. viac 1 bývalý registrovaný hráč tak ako bolo dohodnuté na zasadnutí Výkonného výboru. V takomto prípade musí také mužstvo upraviť /resp. zmeniť/ svoju súpisku podľa pokynov Výkonného výboru, až následne sa stane definitívnym účastníkom „SAHL“  divízia „AMATÉR“

- Celkový víťaz „SAHL“ získa na konci sezóny putovný pohár, ktorý mu ostáva do konca mesiaca apríl 2020. Do konca mesiaca apríl 2020 mužstvo odovzdá tento pohár vedeniu „SAHL“. V prípade nevrátenia alebo vážneho poškodenia pohára, bude danému mužstvu uložená pokuta 1000,00 €, ktorá bude použitá na náhradu spôsobenej škody.

- Každý hráč musí mať kompletnú hokejovú výstroj, vrátane prilby !

- Štart hráča mladšieho ako 18 rokov je povolený len so súhlasom min. 1 rodiča. Pri neúčasti rodiča na zápase musí byť tento súhlas písomný a hráč ho musí odovzdať kapitánovi svojho mužstva pred zápasom.

- Výkonný výbor si vyhradzuje právo pri opakovanom neprístojnom správaní sa niektorého hráča príp. mužstva vylúčiť tohto hráča, resp. celé mužstvo zo súťaže do konca sezóny. V takomto prípade musí takýto postup schváliť nadpolovičná väčšina Výkonného výboru ligy.

- Výkonný výbor si vyhradzuje právo vylúčiť dodatočne z ligy takého hráča, u ktorého sa  v priebehu sezóny zistí, že porušil pravidlo 1.6 o zákaze štartu v SAHL hráčom, ktorí boli v posledných 5 sezónach registrovaný pod SZĽH alebo ktorúkoľvek inú hokejovú federáciu alebo ak sa v priebehu sezóny zistí, že niektoré z mužstiev má na súpiske viac ako 1 bývalého aktívneho / registrovaného / hráča.

- Každý hráč, ktorý štartuje v „SAHL“, sa zaväzuje dodržiavať pravidlá a zásady „fair-play“, rešpektovať a chrániť zdravie svoje, ako aj ostatných hráčov na ľade a plne rešpektovať rozhodnutia rozhodcu, resp. Výkonného výboru SAHL.

- Každý hráč, ktorý štartuje v „SAHL“ sa zaväzuje dodržiavať zásady slušného správania v šatni, a ostatných priestoroch zimného štadióna, neničiť interiér šatne a ostatných priestorov zimného štadióna, neohovárať a neosočovať hráčov iných mužstiev na sociálnych sieťach, príp. médiách a pod. V opačnom prípade môže za takéto správanie udeliť Výkonný výbor jednotlivcovi vyšší trest na 1 a viac zápasov.

- Každé mužstvo sa riadi týmito Pravidlami a smernicami „SAHL“, ako aj pokynmi , rozhodnutiami a disciplinárnymi opatreniami Výkonného výboru SAHL.                                                                                                                                       

- Kapitán každého mužstva sa svojím podpisom zaväzuje oboznámiť všetkých hráčov svojho mužstva s týmito smernicami a pravidlami „SAHL“ , taktiež sa svojim podpisom zaväzuje, že on ako aj jeho mužstvo bude tieto smernice plne rešpektovať a riadiť sa podľa nich.

Akékoľvek kopírovanie pravidiel SAHL, publikovanie alebo šírenie obsahu z týchto zdrojov je zakázané resp. je možné len s naším písomným súhlasom. Všetky grafické zobrazenia, rozvrhnutie a uvedený text a/alebo akékoľvek iné prvky, ktoré môžu mať povahu duševného vlastníctva na tomto serveri, sú vo výhradnom vlastníctve Prevádzkovateľa a ich celkové alebo čiastočné kopírovanie, imitovanie alebo distribúcia vyžaduje výslovný písomný súhlas Prevádzkovateľa SAHL.