Pravidlá a smernice

SPIŠSKÁ AMATÉRSKA HOKEJOVÁ LIGA

Pravidlá a smernice

Sezóna 2018/2019

1.ORGANIZÁCIA SÚŤAŽE

1.1.Mužstvá

V „Spišskej amatérskej hokejovej lige“ ďalej len „SAHL“ bude v sezóne 2018/2019 štartovať 7 mužstiev :

1. SKV Aligators

2. Foxxy

3. HK Spišský Štvrtok

4. HK Vydrník

5. Drinken Barons

6. Apaches team

7. Direct Real team

1.2.Výkonný výbor

Predseda „SAHL“ - Peter Kristian /organizátor/          

Manažér „SAHL“ - Jozef Drevko /organizátor/            
Členovia - kapitáni, resp. zástupcovia mužstiev /za každé mužstvo 1 zástupca                 

1.3.Hrací systém
Základná časť  -  každé mužstvo odohrá v základnej časti 18 zápasov /3x s každým/

-dohromady sa odohrá 21 kôl /viď. rozpis zápasov/                                                              

Play-off             

- do „play-off“ postúpia prvé 4 mužstvá po základnej časti

 

- semifinále : 

- 1.mužstvo po zákl. časti proti 4.mužstvu po zákl. časti

- 2.mužstvo po zákl. časti proti 3.mužstvu po zákl. časti

- o 3.miesto :- porazení semifinalisti

 

-finále: 

- víťazní semifinalisti

 

- o postupujúcom do dalšieho kola play off, ako aj o víťazovi SAHL rozhodnú 
2 vzájomné zápasy (v prípade remízy v 1.zápase postupuje víťaz 2.zápasu ,
v prípade remíz v oboch zápasoch rozhodnú samostatné nájazdy po 2.zápase,
v prípade že obidve mužstvá zvíťazia po 1 zápase rozhodnú nájazdy po 2.zápase)

1.4.Bodovací systém                                                                                                            

- Výhra:2 body, remíza:1 bod, prehra: 0 bodov             
- V priebežnej tabuľke o postavení mužstva v tabuľke rozhoduje: 
počet bodov, pri rovnosti počtu bodov dvoch a viacerých mužstiev, lepšie skóre

- V konečnej tabuľke (po zákl. časti) o postavení mužstva v tabuľke rozhoduje:

- počet bodov, pri rovnakom počte bodov dvoch mužstiev, 
bilancia zo vzájomných zápasov (počet výhier vo vzájomných zápasoch, skóre zo vzájomných zápasov) 

1.5.Hracie dni

    -Každé kolo bude rozložené do jedného celého kalendárneho týždňa

    -Hracie dni určuje prevádzkovateľ zimného štadióna /viď.rozpis ľadovej plochy/

1.6.Súpisky 

   -Termín odovzdania súpisiek: najneskôr do 30.06.2018  

   -Súpiska musí obsahovať min. 10 , max. 25 hráčov , vrátane brankárov

  - Súpiska musí obsahovať mená hráčov, dátum narodenia, čísla dresov, označenie kapitána /C/, označenie 2 asistentov  /A/

- Žiadnemu hráčovi nie je dovolené, aby bol uvedený na 2, alebo viacerých súpiskách

- Za každé mužstvo môžu nastúpiť len tí hráči a brankári, ktorí sú uvedení na súpiske

- V „SAHL“  nemôže štartovať hráč, ktorý nastúpil v niektorej z posledných 5 sezón (od sez. 2013/2014) v súťažných zápasoch dorastu, juniorov, alebo seniorov, 
spadajúcich pod SZĽH, alebo ktorúkoľvek inú hokejovú federáciu

 - V „SAHL“ môže štartovať hráč, ktorý nebol v posledných 5  sezónach 
(od sez. 2013/2014) registrovaný v súťažiach spadajúcich pod SZĽH, alebo ktorúkoľvek inú hokejovú federáciu

- V každom mužstve môže štartovať max. 8 hráčov /vrátane brankárov/, 
ktorý boli pred sezónou 2013/2014 registrovaní ako aktívni hráči v súťažiach SZĽH, 
alebo akejkoľvek inej hokejovej federácie, a to vo vekových kategóriách : „dorast“- U18  /bývalý mladší dorast/, „juniori“ –
U20  /bývalý starší dorast /, a z toho max. 4 hráči v kategórii „seniori“ 

- Všetkým mužstvám „SAHL“ je povolené mať na súpiske aj ženy-
aktívne hráčky, na nich sa pravidlo o registrovaných hráčoch nevzťahuje /môžu hrať , 
aj keď sú stále aktívne- registrované v ligách žien SZĽH /

- Každá súpiska sa posudzuje a schvaľuje individuálne Výkonným výborom, až na základe schválenia súpisky Výkonným výborom, 
sa mužstvo stáva definitívnym účastníkom „SAHL“  pre sezónu 2018/2019

- Pri posudzovaní bývalých aktívnych /registrovaných/, 
alebo neaktívnych hráčov na súpiskách budú smerodajné internetové databázy na webstránkach: 

www.eurohockey.com

www.eliteprospects.com

www.hockeyslovakia.sk

ako aj osobné a všeobecné poznatky o daných hráčoch

- Každé mužstvo má na súpiske k dispozícii 25 miest , 

ak ich nenaplní do termínu odovzdania súpisiek /bod. 1.6/, môže ich doplniť aj počas sezóny , ale najneskôr do 31.01. 2019

 

1.7.Štartovný poplatok

  -Štartovný poplatok za účasť v „SAHL“ je 15€ za každého hráča, ktorý je na súpiske

  -Termín úhrady štartovného poplatku je najneskôr do 15.08. 2018

 - Štartovný poplatok odovzdá v stanovenom termíne kapitán každého mužstva predsedovi, alebo manažérovi  „SAHL“

- Štartovný poplatok bude použitý na náklady spojené s chodom, a propagáciou ligy

- Úhrada štartovného poplatku v stanovenom termíne, a v stanovenej výške, 

je jednou z podmienok štartu mužstva v „SAHL“ v sezóne 2018/19 

- V prípade, že mužstvo po zaplatení štartovného poplatku, pred, 

alebo v priebehu sezóny svojvoľne odstúpi zo „SAHL“, v takom prípade nebude takému mužstvu vrátený štartovný poplatok 

 

2. ORGANIZÁCIA ZÁPASOV

- Čas na rozcvičku a nastúpenie mužstiev na modré čiary : 3 min.

- Hrací čas :3 x 15 min. /čistý čas/

- Čas na prestávku : 2 min.

- Úvodné buly sa vhadzuje najneskôr 3 min. po začiatku prenájmu ľadovej plochy

- V čase úvodného nástupu obidvoch mužstiev, musí byť na ľade min.5 hráčov a min.1 brankár na strane každého mužstva

- V prípade, že v niektorom z mužstiev chýba brankár, na jeho miesto musí nastúpiť niektorý z hráčov (absencia brankára nie je dôvodom na odloženie zápasu)

- Na zápas môžu nastúpiť len tí hráči, ktorí sú uvedení v súpiske

- Každé mužstvo musí mať k dispozícii 2 sady dresov – tmavé /príp. farebné/, biele /príp.  svetlé/

- Mužstvo, ktoré je v rozpise zápasov uvedené ako domáce, obsadí v danom zápase 

striedačku pre domáce mužstvo, a nastúpi v tmavých /farebných/ dresoch, 

hosťujúce mužstvo nastúpi v bielych /svetlých/ dresoch 

-Na každý zápas bude vyčlenená 1 hod. a 15 min. ľadu, v prípade, 
že sa nestihne odohrať celých 45 min. čistého času (napr. vtedy, keď bude na zápas vyčlenená len 1 hod. ladu),
zápas ukončí hvizdom rozhodca v momente , keď sa otvoria dvere pre rolbu

- Úhradu nákladov spojených so zápasom  prenájom ľadovej plochy  115€, 
rozhodcovia 2 x  15€ /v prípade 1 rozhodcu 20€/, 
časomiera 10€- dohromady 155€,
resp.145€ si rozdelia obidve mužstvá na polovicu 

-Úhradu nákladov spojených so zápasom  zaplatí za obidve mužstvá naraz kapitán toho mužstva, 
ktoré je v rozpise zápasov uvedené ako domáce, pokiaľ sa nedohodnú inak  

- Povinnosťou rozhodcov je okrem rozhodovania zápasov aj skontrolovať, či hráč, 
ktorý bol vylúčený, si sám otvoril dvierka pri ceste na trestnú lavicu, 
a pri odchode z nej ich aj zavrel tak, aby nedošlo k úrazu pri neúplnom uzavretí dvier (otváranie a zatvárane dvier nie je v náplni práce časomerača)

 

2.1.Pravidlá hry

- V hre je zakázaný akýkoľvek úmyselný fyzický stret dvoch , a viacerých hráčov

- Akýkoľvek úmyselný fyzický stret dvoch , a viacerých hráčov sa považuje za faul, 
podľa posúdenia rozhodcu

- V hre je zakázaná strela golfovým úderom, tzv. „príklep“

-Po vyhodení puku cez všetky čiary ,musí mužstvo  ktoré puk vyhodilo, 
nechať rozohrať súpera, a umožniť mu vyviesť puk do stredného pásma /t.z. za modrú čiaru/, 
v opačnom prípade bude situácia posúdená rozhodcom ako klasický „icing“ 

- Ostatné pravidlá ostávajú rovnaké, ako v súťažiach SZĽH  

                                                                                          

2.2.Tresty

-Pri akomkoľvek úmyselnom fyzickom strete, alebo faule, 
ktorý bude odpískaný rozhodcom, bude následovať vylúčenie hráča na 2 min., príp. 2+2 min.

-Pri strele golfovým úderom bude následovať vylúčene hráča.
ktorý golfovým úderom vystrelil na 2 min.

-Rozhodca má právo posúdiť, či je strela golfovým úderom natoľko nebezpečná, aby bolopo nej potrebné vylúčiť hráča na 2 min.

- Pri úmyselnom a mimoriadne nebezpečnom fyzickom napadnutí hráča, 
a taktiež pri fyzickom, alebo slovnom napadnutí rozhodcu, 
môže rozhodca vylúčiť hráča do konca zápasu, príp. na 5 min + do konca zápasu

- Ak niektorí z hráčov dostane počas sezóny 3 vyššie tresty /DKZ, resp. 5+DKZ/, 
je automaticky vylúčený zo „SAHL“ do konca sezóny 
/bez nároku na vrátenie štartovného poplatku/

-  V prípade že hráč, ktorý bol vylúčený do konca sezóny zo „SAHL“, 
aj napriek tomu nastúpi na niektorý z nasledujúcich zápasov, 
budú tieto zápasy automaticky skontumované v neprospech mužstva daného hráča.  

- V prípade, že pri úvodnom nástupe, 
a hvizde rozhodcu nie je na ľade v niektorom z mužstiev min. 5 hráčov a 1 brankár (príp. hráč, ktorý ho zastúpi), 
zápas bude skontumovaný v jeho neprospech 0:5. 
Náklady spojené so zápasom  sa aj  v takomto prípade hradia na polovicu 

- V prípade, že za niektoré z mužstiev nastúpi hráč, ktorý nie je na súpiske, 
bude následovať kontumácia v neprospech tohto mužstva 0:5

- Rozhodca je oprávnený, na podnet niektorého z kapitánov, 
skontrolovať bezprostredne po zápase totožnosť hráča na základe dokladu totožnosti, 
u ktorého je podozrenie, že nastúpil neoprávnene

-Pri neprístojnom správaní sa viacerých hráčov z oboch mužstiev, 
je rozhodca oprávnený predčasne ukončiť tento zápas. 
Náklady spojené so zápasom ,uhradia v takomto prípade obidve mužstvá na polovicu. 
V prípade predčasného ukončenia zápasu, ostáva v platnosti výsledok, 
ktorý bol v čase jeho ukončenia.

 

3.ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

-Výkonný výbor si vyhradzuje právo neprijať do „SAHL“ také mužstvo, 
ktoré bude mať na súpiske príliš veľký počet bývalých aktívnych hráčov 
/ viac ako 8, resp. viac ako 4 bývalých „seniorov“ /. 
V takomto prípade musí také mužstvo upraviť /resp. zmeniť/ svoju súpisku podľa pokynov Výkonného výboru, 
až následne sa stane definitívnym účastníkom „SAHL“ 

-Celkový víťaz „SAHL“ získa na konci sezóny putovný pohár, 
ktorý mu ostáva do konca mesiaca Apríl 2019. Do konca mesiaca Apríl 2019 mužstvo odovzdá tento pohár vedeniu „SAHL“. 
V prípade nevrátenia , alebo vážneho poškodenia pohára, 
bude danému mužstvu uložená pokuta 1000eur, 
ktorá bude použitá na náhradu spôsobenej škody 

- Každý hráč musí mať kompletnú hokejovú výstroj, vrátane prilby

- Štart hráča mladšieho ako 18 rokov je povolený len so súhlasom min. 1 rodiča. 
Pri neúčasti rodiča na zápase musí byť tento súhlas písomný, a hráč ho musí odovzdať kapitánovi svojho mužstva

-Výkonný výbor si vyhradzuje právo pri opakovanom neprístojnom správaní sa niektoréhohráča, 
príp. mužstva, vylúčiť tohto hráča, resp. celé mužstvo, zo súťaže do konca sezóny. 
V takomto prípade musí takýto postup schváliť nadpolovičná väčšina Výkonného výboru

-Výkonný výbor si vyhradzuje právo vylúčiť dodatočne z ligy takého hráča, 
u ktorého sa v priebehu sezóny zistí, že porušil pravidlo 1.6 o zákaze štartu v SAHL hráčom, 
ktorí boli vposledných 5 sezónach registrovaný pod SZĽH, 
alebo ktorúkoľvek inú hokejovú federáciu, alebo ak sa v priebehu sezóny zistí, 
že niektoré z mužstiev má na súpiske viac ako 8 bývalých aktívnych / registrovaných / 
hráčov, resp. viac ako 4 bývalých aktívnych /registrovaných/ „seniorov“

- Každý hráč , ktorý štartuje v „SAHL“, sa zaväzuje dodržiavať pravidlá a zásady „fair-play“, 
rešpektovať a chrániť zdravie svoje, ako aj ostatných hráčov na ľade, 
a plne rešpektovaťrozhodnutia rozhodcu, príp. Výkonného výboru

-Každý hráč, ktorý štartuje v „SAHL“ sa zaväzuje dodržiavať zásady slušného správania v šatni, a ostatných priestoroch Zimného štadióna, 
neničiť interiér šatne a ostatných priestorov Zimného štadióna, neohovárať a neosočovať hráčov iných mužstiev na sociálnych sieťach, príp. médiách a pod. 
V opačnom prípade môže za takéto správanie udeliť Výkonný výbor jednotlivcovi vyšší trest na 1 a viac zápasov

-Každé mužstvo sa riadi týmito Pravidlami a smernicami „SAHL“, ako aj pokynmi, 
rozhodnutiami a disciplinárnymi opatreniami Výkonného výboru                                                                                                                                       

-Kapitán každého mužstva sa svojím podpisom zaväzuje oboznámiť všetkých hráčov svojho mužstva s týmito smernicami a pravidlami „SAHL“ , 
taktiež sa svojim podpisom zaväzuje, 
že on ako aj jeho mužstvo bude tieto smernice plne rešpektovať a riadiť sa podľa nich.