Pravidlá a smernice

SPIŠSKÁ AMATÉRSKA HOKEJOVÁ LIGA      

SPIŠSKÁ AMATÉRSKA HOKEJOVÁ LIGA - Divízia „Profesionál - ELITE“
Pravidlá a smernice Sezóna 2023/2024

1. ORGANIZÁCIA SÚŤAŽE

1.1. Mužstvá
V „Spišskej amatérskej hokejovej lige“ /ďalej len „SAHL“/ divízia „Profesionál“ budú v sezóne 2023/2024 štartovať tieto prihlásené mužstvá :
1. HK Spišský Štvrtok
2. Ultimuv
3. HCA Rožňava
4. SKV Aligators

1.2. Výkonný výbor
➢ Manažér „SAHL“ - Jozef Drevko /organizátor/
➢ Manažér „SAHL“ - Kamil Krempaský /organizátor/
➢ Členovia: kapitáni, resp. zástupcovia mužstiev /za každé mužstvo 1 zástupca/

1.3. Hrací systém
Základná časť:
➢ každé mužstvo odohrá v základnej časti 21 zápasov 
➢ dohromady sa odohrá 21 kôl /viď. rozpis zápasov/

Play-off: priamo do „FINÁLE“ postúpi prvé mužstvo po základnej časti. Mužstvá 2 a 3 po základnej časti budú hrať semifinále o postup do FINÁLE SAHL.Víťaz semifinále postupuje do FINÁLE, prehratý semifinalista získava 3.miesto. Pre mužstvo, ktoré skončí po základnej časti na 4 mieste sa sezóna končí.

DODATOK PRAVIDLA 1.6 A:
ZMENA PRAVIDIEL OD SEZÓNY 2022/2023:

O postupujúcom do ďalšieho kola PLAYOFF , ako aj o víťazovi SAHL - divízia „Profesionál“ rozhodnú 2 víťazné zápasy. V prípade remízy v 1. zápase resp. 2.zápase a ak je stav na konci stretnutia stále nerozhodný, nasledujú tzv. samostatné nájazdy. Samostatné nájazdy striedavo vykonajú v semifinále traja (3) rôzni hráči z každého tímu / vo finále piati (5) rôzni hráči z každého tímu /. V semifinále budú 3 samostatné nájazdy, v prípade vyrovnaného výsledku v samostatných nájazdoch po 3 sérii sa už pokračujú systémom náhlej smrti. Vo finále bude 5 samostatných nájazdov, v prípade vyrovnaného výsledku v samostatných nájazdoch po 5 sérii sa už pokračujú nájazdy systémom náhlej smrti.

1.4. Bodovací systém
Výhra: 2 body, remíza: 1 bod, prehra: 0 bodov
V priebežnej tabuľke, a v konečnej tabuľke po základnej časti o postavení mužstva v tabuľke rozhoduje: počet bodov, pri rovnosti počtu bodov dvoch a viacerých mužstiev, lepšie skóre / pri rovnakom rozdiele skóre vyšší počet strelených gólov /

1.5. Hracie dni
➢ Každé kolo bude rozložené do jedného celého kalendárneho týždňa
➢ Hracie dni určuje prevádzkovateľ zimného štadióna /viď. rozpis ľadovej plochy/

1.6.Súpisky
Termín odovzdania súpisiek: najneskôr do 15.08.2023
➢ Súpiska musí obsahovať min. 15 hráčov + 2 brankárov, maximálny počet 30 hráčov vrátane brankárov
➢ Súpiska musí obsahovať mená hráčov, dátum narodenia, čísla dresov, označenie kapitána /C/, označenie 2 asistentov /A/
➢ Žiadnemu hráčovi nie je dovolené, aby bol uvedený na 2, alebo viacerých súpiskách
➢ Za každé mužstvo môžu nastúpiť len tí hráči a brankári, ktorí sú uvedení na súpiske

V „SAHL“ nemôže štartovať hráč, ktorý nastúpil v niektorej z posledných 5 sezón (od sezóny 2018/2019) v súťažných zápasoch dorastu, juniorov alebo seniorov, spadajúcich pod SZĽH, alebo ktorúkoľvek inú hokejovú federáciu
V „SAHL“ môže štartovať hráč , ktorý nebol v posledných 5 sezónach (od sezóny 2018/2019) registrovaný v súťažiach spadajúcich pod SZĽH, alebo ktorúkoľvek inú hokejovú federáciu
V každom mužstve môže štartovať max. 10 hráčov /vrátane brankárov/, ktorý boli pred sezónou 2018/2019 registrovaní ako aktívni hráči v súťažiach SZĽH, alebo akejkoľvek inej hokejovej federácie, a to vo vekových kategóriách : „dorast“- U18 / bývalý mladší dorast /, „juniori“ – U20 / bývalý starší dorast /.
Všetkým mužstvám „SAHL“ - divízia „Profesionál“ je povolené mať na súpiske aj ženy-aktívne hráčky, na nich sa pravidlo o registrovaných hráčoch nevzťahuje /môžu hrať, aj keď sú stále aktívne-registrované v ligách žien SZĽH / 
Každá súpiska sa posudzuje a schvaľuje individuálne Výkonným výborom, až na základe schválenia súpisky Výkonným výborom, sa mužstvo stáva definitívnym účastníkom „SAHL“ pre sezónu 2023/2024. 
Pri posudzovaní bývalých aktívnych /registrovaných/, alebo neaktívnych hráčov na súpiskách budú smerodajné internetové databázy na webstránkach : www.eurohockey.com  , www.eliteprospects.com  , www.hockeyslovakia.sk  , ako aj osobné a všeobecné poznatky o daných hráčoch.

DODATOK PRAVIDLA 1.6 B:
ZMENA PRAVIDIEL OD SEZÓNY 2022/2023:

Vymazanie hráča zo súpisky je možné len vtedy ak je nato objektívny dôvod: 

a) ak hráč neodohral v doterajšom priebehu sezóny SAHL v divízii „Profesionál“ viac ako 20% všetkých odohraných zápasov 
b) v prípade vyššej moci – zranenie. 
c) vyškrtnutého hráča už nie je možné dopísať na žiadnu súpisku aktuálnej sezóny SAHL
V týchto prípadoch je možné vyškrtnutie zo súpisky mužstva resp. výmena registrovaného hráča za registrovaného hráča. Mužstvo, z ktorého je hráč vyškrtnutý si následne môže na jeho miesto dopísať ďalšieho registrovaného hráča len v súlade s pravidlom 1.6. o maximálnom počte bývalých registrovaných hráčov. O všetkých zmenách na súpiske musia byť informovaní kapitáni mužstiev pred zápasom. Každé mužstvo má na súpiske maximálne 30 miest , do termínu odovzdania súpisiek /bod. 1.6/ musí mať na súpiske min. 15 hráčov + 2 brankárov, dopĺňať súpisky je možné najneskôr do 31.01.2024

1.7. Štartovný poplatok
➢ Štartovný poplatok za účasť nového mužstva v „SAHL“ je 500 €
➢ Termín úhrady štartovného poplatku je najneskôr do 31.08.2023
Štartovný poplatok odovzdá v stanovenom termíne kapitán každého mužstva manažérovi „SAHL“
Štartovný poplatok bude použitý na náklady spojené s organizáciou, chodom, a propagáciou ligy
Úhrada štartovného poplatku v stanovenom termíne, a v stanovenej výške, je jednou z podmienok štartu mužstva v „SAHL“ v sezóne 2023/2024
V prípade, že mužstvo po zaplatení štartovného poplatku, pred, alebo v priebehu sezóny svojvoľne odstúpi zo „SAHL“, v takom prípade nebude takému mužstvu vrátený štartovný poplatok

2. ORGANIZÁCIA ZÁPASOV
➢ Čas na rozcvičku a nastúpenie mužstiev na modré čiary : 3 min.
➢ Hrací čas: 3 x 15 min. /čistý čas/
➢ Čas na prestávku: 2 min.
➢ Úvodné buly sa vhadzuje najneskôr 3 min. po začiatku prenájmu ľadovej plochy
➢ V čase úvodného nástupu obidvoch mužstiev, musí byť na ľade min. 5 hráčov a min. 1 brankár na strane každého mužstva
➢ V prípade, že v niektorom z mužstiev chýba brankár, na jeho miesto musí nastúpiť niektorý z hráčov ( absencia brankára nie je dôvodom na odloženie zápasu )
➢ Na zápas môžu nastúpiť len tí hráči, ktorí sú uvedení v súpiske
➢ Každé mužstvo musí mať k dispozícii 2 sady dresov – tmavé /prípadne farebné/, biele /prípadne svetlé/
➢ Mužstvo, ktoré je v rozpise zápasov uvedené ako domáce, obsadí v danom zápase striedačku pre domáce mužstvo, a nastúpi v tmavých /farebných/ dresoch , hosťujúce mužstvo nastúpi v bielych /svetlých/ dresoch
➢ Na každý zápas bude vyčlenená 1 hod. a 15 min. ľadu, v prípade, že sa nestihne odohrať celých 45 min. čistého času (napr. vtedy, keď bude na zápas vyčlenená len 1 hod. ľadu), zápas ukončí hvizdom rozhodca v momente , keď sa otvoria dvere pre rolbu !
➢ Úhradu nákladov spojených so zápasom – prenájom ľadovej plochy 180,00 €, rozhodcovia 2x 20 € /v prípade 1 rozhodcu 30€/, časomiera 10€, hudba 5€ t.j. dohromady 235,00 €, resp. 225,00 € si rozdelia obidve mužstvá na polovicu.
➢ Úhradu nákladov spojených so zápasom zaplatí za obidve mužstvá naraz kapitán toho mužstva, ktoré je v rozpise zápasov uvedené ako domáce, pokiaľ sa nedohodnú inak
➢ Povinnosťou rozhodcov je okrem rozhodovania zápasov aj skontrolovať, či hráč, ktorý bol vylúčený, si sám otvoril dvierka pri ceste na trestnú lavicu, a pri odchode z nej ich aj zavrel tak, aby nedošlo k úrazu pri neúplnom uzavretí dvier (otváranie a zatvárane dvier nie je v náplni práce časomerača)

2.1. Pravidlá hry
➢ V hre je zakázaný akýkoľvek úmyselný fyzický stret dvoch , a viacerých hráčov
➢ Akýkoľvek úmyselný fyzický stret dvoch a viacerých hráčov sa považuje za faul, podľa posúdenia rozhodcu
➢ V hre je zakázaná strela golfovým úderom, tzv. „príklep“
➢ Po vyhodení puku cez všetky čiary ,musí mužstvo ktoré puk vyhodilo, nechať rozohrať súpera, a umožniť mu vyviesť puk do stredného pásma /t.z. za modrú čiaru/, v opačnom prípade bude situácia posúdená rozhodcom ako klasický „icing“
➢ Ostatné pravidlá ostávajú rovnaké, ako v súťažiach SZĽH

2.2. Tresty
➢ Pri akomkoľvek úmyselnom fyzickom strete, alebo faule, ktorý bude odpískaný rozhodcom bude nasledovať vylúčenie hráča na 2 min., príp. 2+2 min.
➢ Pri strele golfovým úderom bude nasledovať vylúčene hráča, ktorý golfovým úderom vystrelil na 2 min.
➢ Rozhodca má právo posúdiť, či je strela golfovým úderom natoľko nebezpečná, aby bolo po nej potrebné vylúčiť hráča na 2 min.
➢ Pri úmyselnom a mimoriadne nebezpečnom fyzickom napadnutí hráča, a taktiež pri fyzickom, alebo slovnom napadnutí rozhodcu, môže rozhodca vylúčiť hráča do konca zápasu /DKZ/, na 5 min + DKZ, príp. uložiť osobný trest /OT/ ma 10 min. za nešportové správanie
➢ Ak niektorý z hráčov dostane počas sezóny 3 vyššie tresty /t.j. 3x OT na 10 min.,3x DKZ, 3x 5+DKZ/, je automaticky vylúčený zo „SAHL“ do konca sezóny /bez nároku na vrátenie štartovného poplatku/
➢ V prípade že hráč, ktorý bol vylúčený do konca sezóny zo „SAHL“, aj napriek tomu nastúpi na niektorý z nasledujúcich zápasov, budú tieto zápasy automaticky skontumované v neprospech mužstva daného hráča
➢ V prípade, že pri úvodnom nástupe, a hvizde rozhodcu nie je na ľade v niektorom z mužstiev min. 5 hráčov a 1 brankár (príp. hráč, ktorý ho zastúpi), zápas bude skontumovaný v jeho neprospech 0:5. Náklady spojené so zápasom sa aj v takomto prípade hradia na polovicu
➢ V prípade, že za niektoré z mužstiev nastúpi hráč, ktorý nie je na súpiske, bude nasledovať kontumácia v neprospech tohto mužstva 0:5
➢ Rozhodca je oprávnený, na podnet niektorého z kapitánov, skontrolovať bezprostredne po zápase totožnosť hráča na základe dokladu totožnosti, u ktorého je podozrenie, že nastúpil neoprávnene
➢ Pri neprístojnom správaní sa viacerých hráčov z oboch mužstiev, je rozhodca oprávnený predčasne ukončiť tento zápas. Náklady spojené so zápasom ,uhradia v takomto prípade obidve mužstvá na polovicu. V prípade predčasného ukončenia zápasu, ostáva v platnosti výsledok, ktorý bol v čase jeho ukončenia.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
➢ Výkonný výbor si vyhradzuje právo neprijať do „SAHL“ – divízia „Profesionál“ také mužstvo, ktoré bude mať na súpiske príliš veľký počet bývalých aktívnych hráčov / viac ako 10, resp. viac ako 8 bývalých „seniorov“/. V takomto prípade musí také mužstvo upraviť /resp. zmeniť/ svoju súpisku podľa pokynov Výkonného výboru, až následne sa stane definitívnym účastníkom „SAHL“
➢ Celkový víťaz „SAHL“ – divízia „Profesionál“ získa na konci sezóny putovný pohár, ktorý mu ostáva do konca mesiaca augusta 2024. Do konca mesiaca augusta 2024 mužstvo odovzdá tento pohár vedeniu „SAHL“ . V prípade nevrátenia , alebo vážneho poškodenia pohára, bude danému mužstvu uložená pokuta 1000 Euro, ktorá bude použitá na náhradu spôsobenej škody
➢ Každý hráč musí mať kompletnú hokejovú výstroj, vrátane prilby
➢ Štart hráča mladšieho ako 18 rokov je povolený len s písomným súhlasom minimálne 1 rodiča. Pri neúčasti rodiča na zápase musí byť tento súhlas písomný a hráč ho musí odovzdať kapitánovi svojho mužstva
➢ Výkonný výbor si vyhradzuje právo pri opakovanom neprístojnom správaní sa niektorého hráča, príp. mužstva, vylúčiť tohto hráča, resp. celé mužstvo, zo súťaže do konca sezóny. V takomto prípade musí takýto postup schváliť nadpolovičná väčšina Výkonného výboru
➢ Výkonný výbor si vyhradzuje právo vylúčiť dodatočne z ligy takého hráča, u ktorého sa v priebehu sezóny zistí, že porušil pravidlo 1.6 o zákaze štartu v SAHL hráčom, ktorí boli v posledných 5 sezónach registrovaný pod SZĽH, alebo ktorúkoľvek inú hokejovú federáciu, alebo ak sa v priebehu sezóny zistí, že niektoré z mužstiev má na súpiske viac ako 10 bývalých aktívnych / registrovaných / hráčov, resp. viac ako 8 bývalých aktívnych /registrovaných/ „seniorov“
➢ Každý hráč , ktorý štartuje v „SAHL“, sa zaväzuje dodržiavať pravidlá a zásady „fair-play“, rešpektovať a chrániť zdravie svoje, ako aj ostatných hráčov na ľade a plne rešpektovať rozhodnutia rozhodcu, príp. Výkonného výboru.
➢ Každý hráč, ktorý štartuje v „SAHL“ sa zaväzuje dodržiavať zásady slušného správania v šatni, a ostatných priestoroch Zimného štadióna, neničiť interiér šatne a ostatných priestorov Zimného štadióna, neohovárať a neosočovať hráčov iných mužstiev na sociálnych sieťach, prípadne v médiách a pod. V opačnom prípade môže za takéto správanie udeliť Výkonný výbor jednotlivcovi vyšší trest na 1 a viac zápasov
➢ Každé mužstvo sa riadi týmito Pravidlami a smernicami „SAHL“, ako aj pokynmi , rozhodnutiami a disciplinárnymi opatreniami Výkonného výboru.
➢ Kapitán každého mužstva sa svojím podpisom zaväzuje oboznámiť všetkých hráčov svojho mužstva s týmito smernicami a pravidlami „SAHL“ , taktiež sa svojim podpisom zaväzuje, že on ako aj jeho mužstvo bude tieto smernice plne rešpektovať a riadiť sa podľa nich.

 

Manažér „SAHL“: ............................... Manažér „SAHL“: ..................................
Dátum: 30.08.2023

 

______________________________________________________________________

 

SPIŠSKÁ AMATÉRSKA HOKEJOVÁ LIGA - Divízia „Amatér - HOBBY“
Pravidlá a smernice Sezóna 2023/2024

1. ORGANIZÁCIA SÚŤAŽE

1.1. Mužstvá
V „Spišskej amatérskej hokejovej lige“ /ďalej len „SAHL“/ divízia „Amatér“ ,budú v sezóne 2023/2024 štartovať tieto prihlásené mužstvá:

1. HK Gribare
2. Spišskí Vlci
3. HC Rohals Novoveská Huta
4.. Hasiči
5. MŠK Spišská Belá
6. HK Iliašovce
7. HKM Podolínec

1.2.Výkonný výbor
➢ Manažér „SAHL“ - Jozef Drevko /organizátor/
➢ Manažér „SAHL“ - Kamil Krempaský /organizátor/
➢ Členovia: kapitáni, resp. zástupcovia mužstiev /za každé mužstvo 1 zástupca/

1.3. Hrací systém
Základná časť:
➢ každé mužstvo odohrá v základnej časti 21 zápasov 
➢ dohromady sa odohrá 21 kôl /viď. rozpis zápasov/Play-off: do „PLAYOFF“ postúpia priamo prvé 2 mužstvá po základnej časti 
Predkolo: 
3. – 6. mužstvo po základnej časti budú bojovať o playoff, tzn. do semifinále postúpia 2 víťazné mužstvá z predkola
Herný systém - predkolo: 
3. mužstvo po základnej časti proti 6. mužstvu po základnej časti 
4. mužstvo po základnej časti proti 5. mužstvu po základnej časti 
7. mužstvo po základnej časti – KONIEC SEZÓNY
Herný systém - Semifinále : 
1. mužstvo po základnej časti proti 4. mužstvu z predkola 
2. mužstvo po základnej časti proti 3. mužstvu z predkola
o 3.miesto: porazení semifinalisti 
finále: víťazní semifinalisti 

1.4. Bodovací systém
Výhra: 2 body, remíza: 1 bod, prehra: 0 bodov
V priebežnej tabuľke, a v konečnej tabuľke po základnej časti o postavení mužstva v tabuľke rozhoduje: počet bodov, pri rovnosti počtu bodov dvoch a viacerých mužstiev, lepšie skóre / pri rovnakom rozdiele skóre vyšší počet strelených gólov /

1.5. Hracie dni
➢ Každé kolo bude rozložené do jedného celého kalendárneho týždňa
➢ Hracie dni určuje prevádzkovateľ zimného štadióna /viď. rozpis ľadovej plochy/

1.6. Súpisky 
Termín odovzdania súpisiek: najneskôr do 15.08.2023
➢  Súpiska musí obsahovať min. 15 hráčov + 2 brankárov, maximálny počet 30 hráčov vrátane brankárov 
➢  Súpiska musí obsahovať mená hráčov, dátum narodenia, čísla dresov, označenie kapitána /C/, označenie 2 asistentov /A/ 
➢  Žiadnemu hráčovi nie je dovolené, aby bol uvedený na dvoch alebo viacerých súpiskách
➢  Za každé mužstvo môžu nastúpiť len tí hráči a brankári, ktorí sú uvedení na súpiske 

V „SAHL“ nemôže štartovať hráč, ktorý nastúpil v niektorej z posledných 5 sezón (od sezóny 2018/2019) v súťažných zápasoch dorastu, juniorov alebo seniorov, spadajúcich pod SZĽH, alebo ktorúkoľvek inú hokejovú federáciu.
V „SAHL“ môže štartovať hráč , ktorý nebol v posledných 5 sezónach (od sezóny 2018/2019) registrovaný v súťažiach spadajúcich pod SZĽH, alebo ktorúkoľvek inú hokejovú federáciu.

DODATOK PRAVIDLA 1.6 A:
ZMENA PRAVIDIEL OD SEZÓNY 2022/2023

O postupujúcom do ďalšieho kola PLAYOFF , ako aj o víťazovi SAHL - divízia „Amatér“ rozhodnú  2 víťazné zápasy. Každý zápas musí mať vítaza. Ak prvý zápas skončí remízou nasledujú samostatné nájazdy v počte (5). Ak sa v druhom zápase stav serie vyrovná na 1:1 tak bude nasledovať 10 min. predĺženie vo formáte 4na4 kde rozhodne zlatý gól. Semifinále: V prípade remízy v 1. zápase resp. 2.zápase a ak je stav na konci stretnutia stále nerozhodný, nasledujú tzv. samostatné nájazdy. Samostatné nájazdy striedavo vykonajú v semifinále piati (5) rôzni hráči z každého tímu / vo finále piati (5) rôzni hráči z každého tímu /. V semifinále budú 5 samostatné nájazdy, v prípade vyrovnaného výsledku v samostatných nájazdoch po 5 sérii sa už pokračujú systémom náhlej smrti. Vo finále bude 5 samostatných nájazdov, v prípade vyrovnaného výsledku v samostatných nájazdoch po 5 sérii sa už pokračujú nájazdy systémom náhlej smrti. 

V každom mužstve môže štartovať max. 1 hráč /vrátane brankárov/, ktorý boli pred sezónou 2018/2019 registrovaní ako aktívni hráči v súťažiach SZĽH, alebo akejkoľvek inej hokejovej federácie, a to vo vekových kategóriách : „dorast“- U18 / bývalý mladší dorast /, „juniori“ – U20 / bývalý starší dorast / alebo seniorských ligách. Všetkým mužstvám „SAHL“ - divízia „Amatér“ je povolené mať na súpiske aj ženy-aktívne hráčky, na nich sa pravidlo o registrovaných hráčoch nevzťahuje /môžu hrať, aj keď sú stále aktívne-registrované v ligách žien SZĽH / 
Každá súpiska sa posudzuje a schvaľuje individuálne Výkonným výborom, až na základe schválenia súpisky Výkonným výborom, sa mužstvo stáva definitívnym účastníkom „SAHL“ pre sezónu 2023/2024.
Pri posudzovaní bývalých aktívnych /registrovaných/, alebo neaktívnych hráčov na súpiskách budú smerodajné internetové databázy na webstránkach : www.eurohockey.com  , www.eliteprospects.com  , www.hockeyslovakia.sk  , ako aj osobné a všeobecné poznatky o daných hráčoch. 

DODATOK PRAVIDLA 1.6 B:
ZMENA PRAVIDIEL OD SEZÓNY 2022/2023:

Vymazanie hráča zo súpisky je možné len vtedy ak je nato objektívny dôvod: 

a) ak hráč neodohral v doterajšom priebehu sezóny SAHL v divízii „Amatér“ viac ako 20% všetkých odohraných zápasov 
b) v prípade vyššej moci – zranenie. 
c) vyškrtnutého hráča už nie je možné dopísať na žiadnu súpisku aktuálnej sezóny SAHL
V týchto prípadoch je možné vyškrtnutie zo súpisky mužstva resp. výmena registrovaného hráča za registrovaného hráča. Mužstvo, z ktorého je hráč vyškrtnutý si následne môže na jeho miesto dopísať ďalšieho registrovaného hráča len v súlade s pravidlom 1.6. o maximálnom počte bývalých registrovaných hráčov. O všetkých zmenách na súpiske musia byť informovaní kapitáni mužstiev pred zápasom. Každé mužstvo má na súpiske maximálne 30 miest , do termínu odovzdania súpisiek /bod. 1.6/ musí mať na súpiske min. 15 hráčov + 2 brankárov, dopĺňať súpisky je možné najneskôr do 31.01.2024 ! 

1.7. Štartovný poplatok
➢ Štartovný poplatok za účasť nového mužstva v „SAHL“ 500 €
➢ Termín úhrady štartovného poplatku je najneskôr do 31.08.2023
Štartovný poplatok odovzdá v stanovenom termíne kapitán každého mužstva manažérovi „SAHL“
Štartovný poplatok bude použitý na náklady spojené s organizáciou, chodom, a propagáciou ligy
Úhrada štartovného poplatku v stanovenom termíne, a v stanovenej výške, je jednou z podmienok štartu mužstva v „SAHL“ v sezóne 2023/2024
V prípade, že mužstvo po zaplatení štartovného poplatku, pred, alebo v priebehu sezóny svojvoľne odstúpi zo „SAHL“, v takom prípade nebude takému mužstvu vrátený štartovný poplatok

2. ORGANIZÁCIA ZÁPASOV
➢ Čas na rozcvičku a nastúpenie mužstiev na modré čiary : 3 min.
➢ Hrací čas: 3 x 15 min. /čistý čas/
➢ Čas na prestávku: 2 min.
➢ Úvodné buly sa vhadzuje najneskôr 3 min. po začiatku prenájmu ľadovej plochy
➢ V čase úvodného nástupu obidvoch mužstiev, musí byť na ľade min. 5 hráčov a min. 1 brankár na strane každého mužstva
➢ V prípade, že v niektorom z mužstiev chýba brankár, na jeho miesto musí nastúpiť niektorý z hráčov ( absencia brankára nie je dôvodom na odloženie zápasu )
➢ Na zápas môžu nastúpiť len tí hráči, ktorí sú uvedení v súpiske
➢ Každé mužstvo musí mať k dispozícii 2 sady dresov – tmavé /prípadne farebné/, biele /prípadne svetlé/
➢ Mužstvo, ktoré je v rozpise zápasov uvedené ako domáce, obsadí v danom zápase striedačku pre domáce mužstvo, a nastúpi v tmavých /farebných/ dresoch , hosťujúce mužstvo nastúpi v bielych /svetlých/ dresoch
➢ Na každý zápas bude vyčlenená 1 hod. a 15 min. ľadu, v prípade, že sa nestihne odohrať celých 45 min. čistého času (napr. vtedy, keď bude na zápas vyčlenená len 1 hod. ľadu), zápas ukončí hvizdom rozhodca v momente , keď sa otvoria dvere pre rolbu !
➢ Úhradu nákladov spojených so zápasom – prenájom ľadovej plochy 180,00 €, rozhodcovia 2x 20 € /v prípade 1 rozhodcu 30€/, časomiera 10€, hudba t.j. dohromady 235,00 €, resp. 225,00 € si rozdelia obidve mužstvá na polovicu. Úhradu nákladov spojených so zápasom zaplatí za obidve mužstvá naraz kapitán toho mužstva, ktoré je v rozpise zápasov uvedené ako domáce, pokiaľ sa nedohodnú inak.
➢ Úhradu nákladov spojených so zápasom zaplatí za obidve mužstvá naraz kapitán toho mužstva, ktoré je v rozpise zápasov uvedené ako domáce, pokiaľ sa nedohodnú inak
➢ Povinnosťou rozhodcov je okrem rozhodovania zápasov aj skontrolovať, či hráč, ktorý bol vylúčený, si sám otvoril dvierka pri ceste na trestnú lavicu, a pri odchode z nej ich aj zavrel tak, aby nedošlo k úrazu pri neúplnom uzavretí dvier (otváranie a zatvárane dvier nie je v náplni práce časomerača)

2.1. Pravidlá hry
➢ V hre je zakázaný akýkoľvek úmyselný fyzický stret dvoch , a viacerých hráčov
➢ Akýkoľvek úmyselný fyzický stret dvoch a viacerých hráčov sa považuje za faul, podľa posúdenia rozhodcu
➢ V hre je zakázaná strela golfovým úderom, tzv. „príklep“
➢ Po vyhodení puku cez všetky čiary ,musí mužstvo ktoré puk vyhodilo, nechať rozohrať súpera, a umožniť mu vyviesť puk do stredného pásma /t.z. za modrú čiaru/, v opačnom prípade bude situácia posúdená rozhodcom ako klasický „icing“
➢ Ostatné pravidlá ostávajú rovnaké, ako v súťažiach SZĽH

2.2. Tresty
➢ Pri akomkoľvek úmyselnom fyzickom strete, alebo faule, ktorý bude odpískaný rozhodcom bude nasledovať vylúčenie hráča na 2 min., príp. 2+2 min.
➢ Pri strele golfovým úderom bude nasledovať vylúčene hráča, ktorý golfovým úderom vystrelil na 2 min.
➢ Rozhodca má právo posúdiť, či je strela golfovým úderom natoľko nebezpečná, aby bolo po nej potrebné vylúčiť hráča na 2 min.
➢ Pri úmyselnom a mimoriadne nebezpečnom fyzickom napadnutí hráča, a taktiež pri fyzickom, alebo slovnom napadnutí rozhodcu, môže rozhodca vylúčiť hráča do konca zápasu /DKZ/, na 5 min + DKZ, príp. uložiť osobný trest /OT/ ma 10 min. za nešportové správanie
➢ Ak niektorý z hráčov dostane počas sezóny 3 vyššie tresty /t.j. 3x OT na 10 min.,3x DKZ, 3x 5+DKZ/, je automaticky vylúčený zo „SAHL“ do konca sezóny /bez nároku na vrátenie štartovného poplatku/
➢ V prípade že hráč, ktorý bol vylúčený do konca sezóny zo „SAHL“, aj napriek tomu nastúpi na niektorý z nasledujúcich zápasov, budú tieto zápasy automaticky skontumované v neprospech mužstva daného hráča
➢ V prípade, že pri úvodnom nástupe, a hvizde rozhodcu nie je na ľade v niektorom z mužstiev min. 5 hráčov a 1 brankár (príp. hráč, ktorý ho zastúpi), zápas bude skontumovaný v jeho neprospech 0:5. Náklady spojené so zápasom sa aj v takomto prípade hradia na polovicu
➢ V prípade, že za niektoré z mužstiev nastúpi hráč, ktorý nie je na súpiske, bude nasledovať kontumácia v neprospech tohto mužstva 0:5
➢ Rozhodca je oprávnený, na podnet niektorého z kapitánov, skontrolovať bezprostredne po zápase totožnosť hráča na základe dokladu totožnosti, u ktorého je podozrenie, že nastúpil neoprávnene
➢ Pri neprístojnom správaní sa viacerých hráčov z oboch mužstiev, je rozhodca oprávnený predčasne ukončiť tento zápas. Náklady spojené so zápasom ,uhradia v takomto prípade obidve mužstvá na polovicu. V prípade predčasného ukončenia zápasu, ostáva v platnosti výsledok, ktorý bol v čase jeho ukončenia.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
➢ Výkonný výbor si vyhradzuje právo neprijať do „SAHL“ – divízia „Amatér“ také mužstvo, ktoré bude mať na súpiske príliš veľký počet bývalých aktívnych hráčov / viac ako 1 hráča /. V takomto prípade musí také mužstvo upraviť /resp. zmeniť/ svoju súpisku podľa pokynov Výkonného výboru, až následne sa stane definitívnym účastníkom „SAHL“
➢ Celkový víťaz „SAHL“ – divízia „Amatér“ získa na konci sezóny putovný pohár, ktorý mu ostáva do konca mesiaca august 2023. Do konca mesiaca august 2023 mužstvo odovzdá tento pohár vedeniu „SAHL“ . V prípade nevrátenia , alebo vážneho poškodenia pohára, bude danému mužstvu uložená pokuta 1000 Euro, ktorá bude použitá na náhradu spôsobenej škody
➢ Každý hráč musí mať kompletnú hokejovú výstroj, vrátane prilby
➢ Štart hráča mladšieho ako 18 rokov je povolený len s písomným súhlasom minimálne 1 rodiča. Pri neúčasti rodiča na zápase musí byť tento súhlas písomný a hráč ho musí odovzdať kapitánovi svojho mužstva
➢ Výkonný výbor si vyhradzuje právo pri opakovanom neprístojnom správaní sa niektorého hráča, príp. mužstva, vylúčiť tohto hráča, resp. celé mužstvo, zo súťaže do konca sezóny. V takomto prípade musí takýto postup schváliť nadpolovičná väčšina Výkonného výboru
➢ Výkonný výbor si vyhradzuje právo vylúčiť dodatočne z ligy takého hráča, u ktorého sa v priebehu sezóny zistí, že porušil pravidlo 1.6 o zákaze štartu v „SAHL“-divízia „Amatér“ hráčovi, ktorý bol v posledných 5 sezónach registrovaný pod SZĽH, alebo ktorúkoľvek inú hokejovú federáciu, alebo ak sa v priebehu sezóny zistí, že niektoré z mužstiev má na súpiske viac ako 1 bývalého aktívneho / registrovaného / hráča
➢ Každý hráč , ktorý štartuje v „SAHL“ – divízia „Amatér“ sa zaväzuje dodržiavať pravidlá a zásady „fair-play“, rešpektovať a chrániť zdravie svoje, ako aj ostatných hráčov na ľade a plne rešpektovať rozhodnutia rozhodcu, príp. Výkonného výboru.
➢ Každý hráč, ktorý štartuje v „SAHL“ – divízia „Amatér“ sa zaväzuje dodržiavať zásady slušného správania v šatni, a ostatných priestoroch Zimného štadióna, neničiť interiér šatne a ostatných priestorov Zimného štadióna, neohovárať a neosočovať hráčov iných mužstiev na sociálnych sieťach, prípadne v médiách a pod. V opačnom prípade môže za takéto správanie udeliť Výkonný výbor jednotlivcovi vyšší trest na 1 a viac zápasov
➢ Každé mužstvo sa riadi týmito Pravidlami a smernicami „SAHL“, ako aj pokynmi , rozhodnutiami a disciplinárnymi opatreniami Výkonného výboru.
➢ Kapitán každého mužstva sa svojím podpisom zaväzuje oboznámiť všetkých hráčov svojho mužstva s týmito smernicami a pravidlami „SAHL“ – divízia „Amatér“, taktiež sa svojim podpisom zaväzuje, že on ako aj jeho mužstvo bude tieto smernice plne rešpektovať a riadiť sa podľa nich.


Manažér „SAHL“: ............................... Manažér „SAHL“: ..................................
Dátum: 30.08.2023