Pravidlá a smernice

SPIŠSKÁ AMATÉRSKA HOKEJOVÁ LIGA      

SPIŠSKÁ AMATÉRSKA HOKEJOVÁ LIGA - Divízia „Profesionál - ELITE“
Pravidlá a smernice Sezóna 2022/2023

1. ORGANIZÁCIA SÚŤAŽE

1.1. Mužstvá
V „Spišskej amatérskej hokejovej lige“ /ďalej len „SAHL“/ divízia „Profesionál“ budú v sezóne 2022/2023 štartovať tieto prihlásené mužstvá :
1. Drinken Barons
2. SKV Aligators
3. HCA Rožňava
4. Ultimuv
5. Piráti

1.2. Výkonný výbor
➢ Manažér „SAHL“ - Jozef Drevko /organizátor/
➢ Manažér „SAHL“ - Kamil Krempaský /organizátor/
➢ Členovia: kapitáni, resp. zástupcovia mužstiev /za každé mužstvo 1 zástupca/

1.3. Hrací systém
Základná časť:
➢ každé mužstvo odohrá v základnej časti 25 zápasov /5x s každým/
➢ dohromady sa odohrá 25 kôl /viď. rozpis zápasov/
Play-off: do „PLAYOFF“ postúpia prvé 4 mužstvá po základnej časti
Semifinále :
1. mužstvo po základnej časti proti 4. mužstvu po základnej časti
2. mužstvo po základnej časti proti 3. mužstvu po základnej časti
o 3.miesto: porazení semifinalisti
finále: víťazní semifinalisti
5. mužstvo po základnej časti – KONIEC SEZÓNY

ZMENA PRAVIDIEL OD 2022/2023:
O postupujúcom do ďalšieho kola PLAYOFF , ako aj o víťazovi SAHL - divízia „Profesionál“ rozhodnú 2 víťazné zápasy. V prípade remízy v 1. zápase resp. 2.zápase a ak je stav na konci stretnutia stále nerozhodný, nasledujú tzv. samostatné nájazdy. Samostatné nájazdy striedavo vykonajú v semifinále traja (3) rôzni hráči z každého tímu / vo finále piati (5) rôzni hráči z každého tímu /. V semifinále budú 3 samostatné nájazdy, v prípade vyrovnaného výsledku v samostatných nájazdoch po 3 sérii sa už pokračujú systémom náhlej smrti. Vo finále bude 5 samostatných nájazdov, v prípade vyrovnaného výsledku v samostatných nájazdoch po 5 sérii sa už pokračujú nájazdy systémom náhlej smrti.

1.4. Bodovací systém
Výhra: 2 body, remíza: 1 bod, prehra: 0 bodov
V priebežnej tabuľke, a v konečnej tabuľke po základnej časti o postavení mužstva v tabuľke rozhoduje: počet bodov, pri rovnosti počtu bodov dvoch a viacerých mužstiev, lepšie skóre / pri rovnakom rozdiele skóre vyšší počet strelených gólov /

1.5. Hracie dni
➢ Každé kolo bude rozložené do jedného celého kalendárneho týždňa
➢ Hracie dni určuje prevádzkovateľ zimného štadióna /viď. rozpis ľadovej plochy/

1.6.Súpisky
Termín odovzdania súpisiek: najneskôr do 15.08.2022
➢ Súpiska musí obsahovať min. 15 hráčov + 2 brankárov, maximálny počet 30 hráčov vrátane brankárov
➢ Súpiska musí obsahovať mená hráčov, dátum narodenia, čísla dresov, označenie kapitána /C/, označenie 2 asistentov /A/
➢ Žiadnemu hráčovi nie je dovolené, aby bol uvedený na 2, alebo viacerých súpiskách
➢ Za každé mužstvo môžu nastúpiť len tí hráči a brankári, ktorí sú uvedení na súpiske
➢ Ak chce mužstvo dopísať nového hráča po termíne 01.09.2022 bude manipulačný poplatok 10 € / za každého nového hráča !
V „SAHL“ nemôže štartovať hráč, ktorý nastúpil v niektorej z posledných 5 sezón (od sezóny 2017/2018) v súťažných zápasoch dorastu, juniorov alebo seniorov, spadajúcich pod SZĽH, alebo ktorúkoľvek inú hokejovú federáciu
V „SAHL“ môže štartovať hráč , ktorý nebol v posledných 5 sezónach (od sezóny 2017/2018) registrovaný v súťažiach spadajúcich pod SZĽH, alebo ktorúkoľvek inú hokejovú federáciu
V každom mužstve môže štartovať max. 10 hráčov /vrátane brankárov/, ktorý boli pred sezónou 2017/2018 registrovaní ako aktívni hráči v súťažiach SZĽH, alebo akejkoľvek inej hokejovej federácie, a to vo vekových kategóriách : „dorast“- U18 / bývalý mladší dorast /, „juniori“ – U20 / bývalý starší dorast /, a z toho max. 8 hráčov v kategórii „seniori“
Všetkým mužstvám „SAHL“ - divízia „Profesionál“ je povolené mať na súpiske aj ženy-aktívne hráčky, na nich sa pravidlo o registrovaných hráčoch nevzťahuje /môžu hrať, aj keď sú stále aktívne-registrované v ligách žien SZĽH /
Každá súpiska sa posudzuje a schvaľuje individuálne Výkonným výborom, až na základe schválenia súpisky Výkonným výborom, sa mužstvo stáva definitívnym účastníkom „SAHL“ pre sezónu 2022/2023
Pri posudzovaní bývalých aktívnych /registrovaných/, alebo neaktívnych hráčov na súpiskách budú smerodajné internetové databázy na webstránkach : www.eurohockey.com , www.eliteprospects.com , www.hockeyslovakia.sk , ako aj osobné a všeobecné poznatky o daných hráčoch.
Vymazanie hráča zo súpisky je možné len vtedy ak je nato objektívny dôvod: a) ak hráč prestupuje do iného mužstva divízie „Profesionál“ b) ak neodohral v doterajšom priebehu SAHL v divízii „Profesionál“ viac ako 20% všetkých odohraných zápasov c) v prípade vyššej moci – zranenie. V takomto prípade je možné vyškrtnutie zo súpisky mužstva, z ktorého hráč odchádza resp. prestupuje resp. výmena registrovaného hráča za registrovaného hráča. Mužstvo, z ktorého hráč odíde si následne môže na jeho miesto dopísať ďalšieho registrovaného hráča len v súlade s pravidlom 1.6. o maximálnom počte bývalých registrovaných hráčov. O všetkých zmenách na súpiske musia byť informovaní kapitáni mužstiev pred zápasom.
Každé mužstvo má na súpiske maximálne 30 miest , do termínu odovzdania súpisiek /bod. 1.6/ musí mať na súpiske min. 15 hráčov + 2 brankárov, dopĺňať súpisky je možné najneskôr do 31.01.2023 !

1.7. Štartovný poplatok
➢ Štartovný poplatok za účasť nového mužstva v „SAHL“ je 400 € + záloha 100 €
➢ V prípade ak mužstvo nebude mať žiadny problémový zápas (storno ľadu a pod. tak sa na konci sezónu 2022/2023 záloha 100 € vráti
➢ Termín úhrady štartovného poplatku je najneskôr do 31.08.2022
Štartovný poplatok odovzdá v stanovenom termíne kapitán každého mužstva manažérovi „SAHL“
Štartovný poplatok bude použitý na náklady spojené s organizáciou, chodom, a propagáciou ligy
Úhrada štartovného poplatku v stanovenom termíne, a v stanovenej výške, je jednou z podmienok štartu mužstva v „SAHL“ v sezóne 2022/2023
V prípade, že mužstvo po zaplatení štartovného poplatku, pred, alebo v priebehu sezóny svojvoľne odstúpi zo „SAHL“, v takom prípade nebude takému mužstvu vrátený štartovný poplatok

2. ORGANIZÁCIA ZÁPASOV
➢ Čas na rozcvičku a nastúpenie mužstiev na modré čiary : 3 min.
➢ Hrací čas: 3 x 15 min. /čistý čas/
➢ Čas na prestávku: 2 min.
➢ Úvodné buly sa vhadzuje najneskôr 3 min. po začiatku prenájmu ľadovej plochy
➢ V čase úvodného nástupu obidvoch mužstiev, musí byť na ľade min. 5 hráčov a min. 1 brankár na strane každého mužstva
➢ V prípade, že v niektorom z mužstiev chýba brankár, na jeho miesto musí nastúpiť niektorý z hráčov ( absencia brankára nie je dôvodom na odloženie zápasu )
➢ Na zápas môžu nastúpiť len tí hráči, ktorí sú uvedení v súpiske
➢ Každé mužstvo musí mať k dispozícii 2 sady dresov – tmavé /prípadne farebné/, biele /prípadne svetlé/
➢ Mužstvo, ktoré je v rozpise zápasov uvedené ako domáce, obsadí v danom zápase striedačku pre domáce mužstvo, a nastúpi v tmavých /farebných/ dresoch , hosťujúce mužstvo nastúpi v bielych /svetlých/ dresoch
➢ Na každý zápas bude vyčlenená 1 hod. a 15 min. ľadu, v prípade, že sa nestihne odohrať celých 45 min. čistého času (napr. vtedy, keď bude na zápas vyčlenená len 1 hod. ľadu), zápas ukončí hvizdom rozhodca v momente , keď sa otvoria dvere pre rolbu !
➢ Úhradu nákladov spojených so zápasom – prenájom ľadovej plochy 160,00 €, rozhodcovia 2x 15 € /v prípade 1 rozhodcu 20€/, časomiera 10€ t.j. dohromady 200,00 €, resp. 190,00 € si rozdelia obidve mužstvá na polovicu.
➢ Úhradu nákladov spojených so zápasom zaplatí za obidve mužstvá naraz kapitán toho mužstva, ktoré je v rozpise zápasov uvedené ako domáce, pokiaľ sa nedohodnú inak
➢ Povinnosťou rozhodcov je okrem rozhodovania zápasov aj skontrolovať, či hráč, ktorý bol vylúčený, si sám otvoril dvierka pri ceste na trestnú lavicu, a pri odchode z nej ich aj zavrel tak, aby nedošlo k úrazu pri neúplnom uzavretí dvier (otváranie a zatvárane dvier nie je v náplni práce časomerača)

2.1. Pravidlá hry
➢ V hre je zakázaný akýkoľvek úmyselný fyzický stret dvoch , a viacerých hráčov
➢ Akýkoľvek úmyselný fyzický stret dvoch a viacerých hráčov sa považuje za faul, podľa posúdenia rozhodcu
➢ V hre je zakázaná strela golfovým úderom, tzv. „príklep“
➢ Po vyhodení puku cez všetky čiary ,musí mužstvo ktoré puk vyhodilo, nechať rozohrať súpera, a umožniť mu vyviesť puk do stredného pásma /t.z. za modrú čiaru/, v opačnom prípade bude situácia posúdená rozhodcom ako klasický „icing“
➢ Ostatné pravidlá ostávajú rovnaké, ako v súťažiach SZĽH

2.2. Tresty
➢ Pri akomkoľvek úmyselnom fyzickom strete, alebo faule, ktorý bude odpískaný rozhodcom bude nasledovať vylúčenie hráča na 2 min., príp. 2+2 min.
➢ Pri strele golfovým úderom bude nasledovať vylúčene hráča, ktorý golfovým úderom vystrelil na 2 min.
➢ Rozhodca má právo posúdiť, či je strela golfovým úderom natoľko nebezpečná, aby bolo po nej potrebné vylúčiť hráča na 2 min.
➢ Pri úmyselnom a mimoriadne nebezpečnom fyzickom napadnutí hráča, a taktiež pri fyzickom, alebo slovnom napadnutí rozhodcu, môže rozhodca vylúčiť hráča do konca zápasu /DKZ/, na 5 min + DKZ, príp. uložiť osobný trest /OT/ ma 10 min. za nešportové správanie
➢ Ak niektorý z hráčov dostane počas sezóny 3 vyššie tresty /t.j. 3x OT na 10 min.,3x DKZ, 3x 5+DKZ/, je automaticky vylúčený zo „SAHL“ do konca sezóny /bez nároku na vrátenie štartovného poplatku/
➢ V prípade že hráč, ktorý bol vylúčený do konca sezóny zo „SAHL“, aj napriek tomu nastúpi na niektorý z nasledujúcich zápasov, budú tieto zápasy automaticky skontumované v neprospech mužstva daného hráča
➢ V prípade, že pri úvodnom nástupe, a hvizde rozhodcu nie je na ľade v niektorom z mužstiev min. 5 hráčov a 1 brankár (príp. hráč, ktorý ho zastúpi), zápas bude skontumovaný v jeho neprospech 0:5. Náklady spojené so zápasom sa aj v takomto prípade hradia na polovicu
➢ V prípade, že za niektoré z mužstiev nastúpi hráč, ktorý nie je na súpiske, bude nasledovať kontumácia v neprospech tohto mužstva 0:5
➢ Rozhodca je oprávnený, na podnet niektorého z kapitánov, skontrolovať bezprostredne po zápase totožnosť hráča na základe dokladu totožnosti, u ktorého je podozrenie, že nastúpil neoprávnene
➢ Pri neprístojnom správaní sa viacerých hráčov z oboch mužstiev, je rozhodca oprávnený predčasne ukončiť tento zápas. Náklady spojené so zápasom ,uhradia v takomto prípade obidve mužstvá na polovicu. V prípade predčasného ukončenia zápasu, ostáva v platnosti výsledok, ktorý bol v čase jeho ukončenia.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
➢ Výkonný výbor si vyhradzuje právo neprijať do „SAHL“ – divízia „Profesionál“ také mužstvo, ktoré bude mať na súpiske príliš veľký počet bývalých aktívnych hráčov / viac ako 10, resp. viac ako 8 bývalých „seniorov“/. V takomto prípade musí také mužstvo upraviť /resp. zmeniť/ svoju súpisku podľa pokynov Výkonného výboru, až následne sa stane definitívnym účastníkom „SAHL“
➢ Celkový víťaz „SAHL“ – divízia „Profesionál“ získa na konci sezóny putovný pohár, ktorý mu ostáva do konca mesiaca augusta 2023. Do konca mesiaca augusta 2023 mužstvo odovzdá tento pohár vedeniu „SAHL“ . V prípade nevrátenia , alebo vážneho poškodenia pohára, bude danému mužstvu uložená pokuta 1000 Euro, ktorá bude použitá na náhradu spôsobenej škody
➢ Každý hráč musí mať kompletnú hokejovú výstroj, vrátane prilby
➢ Štart hráča mladšieho ako 18 rokov je povolený len s písomným súhlasom minimálne 1 rodiča. Pri neúčasti rodiča na zápase musí byť tento súhlas písomný a hráč ho musí odovzdať kapitánovi svojho mužstva
➢ Výkonný výbor si vyhradzuje právo pri opakovanom neprístojnom správaní sa niektorého hráča, príp. mužstva, vylúčiť tohto hráča, resp. celé mužstvo, zo súťaže do konca sezóny. V takomto prípade musí takýto postup schváliť nadpolovičná väčšina Výkonného výboru
➢ Výkonný výbor si vyhradzuje právo vylúčiť dodatočne z ligy takého hráča, u ktorého sa v priebehu sezóny zistí, že porušil pravidlo 1.6 o zákaze štartu v SAHL hráčom, ktorí boli v posledných 5 sezónach registrovaný pod SZĽH, alebo ktorúkoľvek inú hokejovú federáciu, alebo ak sa v priebehu sezóny zistí, že niektoré z mužstiev má na súpiske viac ako 10 bývalých aktívnych / registrovaných / hráčov, resp. viac ako 8 bývalých aktívnych /registrovaných/ „seniorov“
➢ Každý hráč , ktorý štartuje v „SAHL“, sa zaväzuje dodržiavať pravidlá a zásady „fair-play“, rešpektovať a chrániť zdravie svoje, ako aj ostatných hráčov na ľade a plne rešpektovať rozhodnutia rozhodcu, príp. Výkonného výboru.
➢ Každý hráč, ktorý štartuje v „SAHL“ sa zaväzuje dodržiavať zásady slušného správania v šatni, a ostatných priestoroch Zimného štadióna, neničiť interiér šatne a ostatných priestorov Zimného štadióna, neohovárať a neosočovať hráčov iných mužstiev na sociálnych sieťach, prípadne v médiách a pod. V opačnom prípade môže za takéto správanie udeliť Výkonný výbor jednotlivcovi vyšší trest na 1 a viac zápasov
➢ Každé mužstvo sa riadi týmito Pravidlami a smernicami „SAHL“, ako aj pokynmi , rozhodnutiami a disciplinárnymi opatreniami Výkonného výboru.
➢ Kapitán každého mužstva sa svojím podpisom zaväzuje oboznámiť všetkých hráčov svojho mužstva s týmito smernicami a pravidlami „SAHL“ , taktiež sa svojim podpisom zaväzuje, že on ako aj jeho mužstvo bude tieto smernice plne rešpektovať a riadiť sa podľa nich.

 

Manažér „SAHL“: ............................... Manažér „SAHL“: ..................................
Dátum: 30.08.2022

______________________________________________________________________

 

SPIŠSKÁ AMATÉRSKA HOKEJOVÁ LIGA - Divízia „Amatér - HOBBY“
Pravidlá a smernice Sezóna 2022/2023

1. ORGANIZÁCIA SÚŤAŽE

1.1. Mužstvá
V „Spišskej amatérskej hokejovej lige“ /ďalej len „SAHL“/ divízia „Amatér“ ,budú v sezóne 2022/2023 štartovať tieto prihlásené mužstvá :
1. HK Gribare
2. Spišskí Vlci
3. HC Rohals Novoveská Huta
4.. Hasiči
5. MŠK Spišská Belá
6. HK Iliašovce

1.2.Výkonný výbor
➢ Manažér „SAHL“ - Jozef Drevko /organizátor/
➢ Manažér „SAHL“ - Kamil Krempaský /organizátor/
➢ Členovia: kapitáni, resp. zástupcovia mužstiev /za každé mužstvo 1 zástupca/

1.3. Hrací systém
Základná časť:
➢ každé mužstvo odohrá v základnej časti 20 zápasov /4x s každým/
➢ dohromady sa odohrá 20 kôl /viď. rozpis zápasov/
Play-off: do „PLAYOFF“ postúpia prvé 4 mužstvá po základnej časti
Semifinále :
1. mužstvo po základnej časti proti 4. mužstvu po základnej časti
2. mužstvo po základnej časti proti 3. mužstvu po základnej časti
o 3.miesto: porazení semifinalisti
finále: víťazní semifinalisti
5. a 6. mužstvo po základnej časti – KONIEC SEZÓNY

ZMENA PRAVIDIEL OD 2022/2023:
O postupujúcom do ďalšieho kola PLAYOFF , ako aj o víťazovi SAHL - divízia „Amatér“ rozhodnú 2 víťazné zápasy. V prípade remízy v 1. zápase resp. 2.zápase a ak je stav na konci stretnutia stále nerozhodný, nasledujú tzv. samostatné nájazdy. Samostatné nájazdy striedavo vykonajú v semifinále traja (3) rôzni hráči z každého tímu / vo finále piati (5) rôzni hráči z každého tímu /. V semifinále budú 3 samostatné nájazdy, v prípade vyrovnaného výsledku v samostatných nájazdoch po 3 sérii sa už pokračujú systémom náhlej smrti. Vo finále bude 5 samostatných nájazdov, v prípade vyrovnaného výsledku v samostatných nájazdoch po 5 sérii sa už pokračujú nájazdy systémom náhlej smrti.

1.4. Bodovací systém
Výhra: 2 body, remíza: 1 bod, prehra: 0 bodov
V priebežnej tabuľke, a v konečnej tabuľke po základnej časti o postavení mužstva v tabuľke rozhoduje: počet bodov, pri rovnosti počtu bodov dvoch a viacerých mužstiev, lepšie skóre / pri rovnakom rozdiele skóre vyšší počet strelených gólov /

1.5. Hracie dni
➢ Každé kolo bude rozložené do jedného celého kalendárneho týždňa
➢ Hracie dni určuje prevádzkovateľ zimného štadióna /viď. rozpis ľadovej plochy/

1.6. Súpisky
Termín odovzdania súpisiek: najneskôr do 15.08.2022
➢ Súpiska musí obsahovať min. 15 hráčov + 2 brankárov, maximálny počet 30 hráčov vrátane brankárov
➢ Súpiska musí obsahovať mená hráčov, dátum narodenia, čísla dresov, označenie kapitána /C/, označenie 2 asistentov /A/
➢ Žiadnemu hráčovi nie je dovolené, aby bol uvedený na 2, alebo viacerých súpiskách
➢ Za každé mužstvo môžu nastúpiť len tí hráči a brankári, ktorí sú uvedení na súpiske
➢ Ak chce mužstvo dopísať nového hráča po termíne 01.09.2022 bude manipulačný poplatok 10 € / za každého nového hráča !
V „SAHL“ – divízia „Amatér“ môže štartovať hráč , ktorý nebol v posledných 5 sezónach (od sezóny 2017/2018) registrovaný v súťažiach spadajúcich pod SZĽH, alebo ktorúkoľvek inú hokejovú federáciu.
V každom mužstve môže štartovať max. 1 hráč /vrátane brankára/, ktorý bol pred sezónou 2017/2018 registrovaný ako aktívny hráč v súťažiach SZĽH, alebo akejkoľvek inej hokejovej federácie, a to vo vekových kategóriách : „dorast“- U18 / bývalý mladší dorast /, „juniori“ – U20 / bývalý starší dorast /
Všetkým mužstvám „SAHL“- divízia „Amatér“ je povolené mať na súpiske aj ženy-aktívne hráčky, na nich sa pravidlo o registrovaných hráčoch nevzťahuje /môžu hrať , aj keď sú stále aktívne- registrované v ligách žien SZĽH /
Každá súpiska sa posudzuje a schvaľuje individuálne Výkonným výborom, až na základe schválenia súpisky Výkonným výborom, sa mužstvo stáva definitívnym účastníkom „SAHL“ pre sezónu 2022/2023
Pri posudzovaní bývalých aktívnych /registrovaných/, alebo neaktívnych hráčov na súpiskách budú smerodajné internetové databázy na webstránkach : www.eurohockey.com , www.eliteprospects.com , www.hockeyslovakia.sk , ako aj osobné a všeobecné poznatky o daných hráčoch.
Vymazanie hráča zo súpisky je možné len vtedy, ak hráč prestupuje do iného mužstva divízie „Amatér“ alebo neodohral v doterajšom priebehu ligy žiadny zápas SAHL v divízii Amatér. V takomto prípade je vyškrtnutie možné len zo súpisky mužstva, z ktorého hráč odchádza resp. prestup / vymazanie sa musí uskutočniť len v súlade s pravidlom 1.6 o maximálnom počte bývalých registrovaných hráčov. Mužstvo , z ktorého hráč odíde si následne môže na jeho miesto dopísať ďalšieho registrovaného hráča. O všetkých zmenách na súpiske musia byť informovaní kapitáni mužstiev pred zápasom.

- výmena registrovaného hráča. Ak registrovaný hráč má preukázateľné zdravotné problémy (napr. operácia), ktoré mu nedovolia hrať SAHL môže jeho mužstvo urobiť 1x výmenu hráča na danej súpiske. Ak sa náhodou zraní aj vymenený registrovaný hráč už nie je možná ďalšia výmena.
Každé mužstvo má na súpiske maximálne 30 miest , do termínu odovzdania súpisiek /bod. 1.6/ musí mať na súpiske min. 15 hráčov + 2 brankárov, dopĺňať súpisky je možné najneskôr do 31.01.2023 !

1.7. Štartovný poplatok
➢ Štartovný poplatok za účasť nového mužstva v „SAHL“ 400 € + záloha 100 €
➢ V prípade ak mužstvo nebude mať žiadny problémový zápas (storno ľadu a pod. tak sa na konci sezónu 2022/2023 záloha 100 € vráti
➢ Termín úhrady štartovného poplatku je najneskôr do 31.08.2022
Štartovný poplatok odovzdá v stanovenom termíne kapitán každého mužstva manažérovi „SAHL“
Štartovný poplatok bude použitý na náklady spojené s organizáciou, chodom, a propagáciou ligy
Úhrada štartovného poplatku v stanovenom termíne, a v stanovenej výške, je jednou z podmienok štartu mužstva v „SAHL“ v sezóne 2022/2023
V prípade, že mužstvo po zaplatení štartovného poplatku, pred, alebo v priebehu sezóny svojvoľne odstúpi zo „SAHL“, v takom prípade nebude takému mužstvu vrátený štartovný poplatok

2. ORGANIZÁCIA ZÁPASOV
➢ Čas na rozcvičku a nastúpenie mužstiev na modré čiary : 3 min.
➢ Hrací čas: 3 x 15 min. /čistý čas/
➢ Čas na prestávku: 2 min.
➢ Úvodné buly sa vhadzuje najneskôr 3 min. po začiatku prenájmu ľadovej plochy
➢ V čase úvodného nástupu obidvoch mužstiev, musí byť na ľade min. 5 hráčov a min. 1 brankár na strane každého mužstva
➢ V prípade, že v niektorom z mužstiev chýba brankár, na jeho miesto musí nastúpiť niektorý z hráčov ( absencia brankára nie je dôvodom na odloženie zápasu )
➢ Na zápas môžu nastúpiť len tí hráči, ktorí sú uvedení v súpiske
➢ Každé mužstvo musí mať k dispozícii 2 sady dresov – tmavé /prípadne farebné/, biele /prípadne svetlé/
➢ Mužstvo, ktoré je v rozpise zápasov uvedené ako domáce, obsadí v danom zápase striedačku pre domáce mužstvo, a nastúpi v tmavých /farebných/ dresoch , hosťujúce mužstvo nastúpi v bielych /svetlých/ dresoch
➢ Na každý zápas bude vyčlenená 1 hod. a 15 min. ľadu, v prípade, že sa nestihne odohrať celých 45 min. čistého času (napr. vtedy, keď bude na zápas vyčlenená len 1 hod. ľadu), zápas ukončí hvizdom rozhodca v momente , keď sa otvoria dvere pre rolbu !
➢ Úhradu nákladov spojených so zápasom – prenájom ľadovej plochy 160,00 €, rozhodca 20€, časomiera 10€ t.j. dohromady 190,00 € si rozdelia obidve mužstvá na polovicu. Úhradu nákladov spojených so zápasom PLAYOFF – prenájom ľadovej plochy 160,00 €, rozhodcovia 2x 15 € /v prípade 1 rozhodcu 20€/, časomiera 10€ t.j. dohromady 200,00 €, resp. 190,00 € si rozdelia obidve mužstvá na polovicu.
➢ Úhradu nákladov spojených so zápasom zaplatí za obidve mužstvá naraz kapitán toho mužstva, ktoré je v rozpise zápasov uvedené ako domáce, pokiaľ sa nedohodnú inak
➢ Povinnosťou rozhodcov je okrem rozhodovania zápasov aj skontrolovať, či hráč, ktorý bol vylúčený, si sám otvoril dvierka pri ceste na trestnú lavicu, a pri odchode z nej ich aj zavrel tak, aby nedošlo k úrazu pri neúplnom uzavretí dvier (otváranie a zatvárane dvier nie je v náplni práce časomerača)

2.1. Pravidlá hry
➢ V hre je zakázaný akýkoľvek úmyselný fyzický stret dvoch , a viacerých hráčov
➢ Akýkoľvek úmyselný fyzický stret dvoch a viacerých hráčov sa považuje za faul, podľa posúdenia rozhodcu
➢ V hre je zakázaná strela golfovým úderom, tzv. „príklep“
➢ Po vyhodení puku cez všetky čiary ,musí mužstvo ktoré puk vyhodilo, nechať rozohrať súpera, a umožniť mu vyviesť puk do stredného pásma /t.z. za modrú čiaru/, v opačnom prípade bude situácia posúdená rozhodcom ako klasický „icing“
➢ Ostatné pravidlá ostávajú rovnaké, ako v súťažiach SZĽH

2.2. Tresty
➢ Pri akomkoľvek úmyselnom fyzickom strete, alebo faule, ktorý bude odpískaný rozhodcom bude nasledovať vylúčenie hráča na 2 min., príp. 2+2 min.
➢ Pri strele golfovým úderom bude nasledovať vylúčene hráča, ktorý golfovým úderom vystrelil na 2 min.
➢ Rozhodca má právo posúdiť, či je strela golfovým úderom natoľko nebezpečná, aby bolo po nej potrebné vylúčiť hráča na 2 min.
➢ Pri úmyselnom a mimoriadne nebezpečnom fyzickom napadnutí hráča, a taktiež pri fyzickom, alebo slovnom napadnutí rozhodcu, môže rozhodca vylúčiť hráča do konca zápasu /DKZ/, na 5 min + DKZ, príp. uložiť osobný trest /OT/ ma 10 min. za nešportové správanie
➢ Ak niektorý z hráčov dostane počas sezóny 3 vyššie tresty /t.j. 3x OT na 10 min.,3x DKZ, 3x 5+DKZ/, je automaticky vylúčený zo „SAHL“ do konca sezóny /bez nároku na vrátenie štartovného poplatku/
➢ V prípade že hráč, ktorý bol vylúčený do konca sezóny zo „SAHL“, aj napriek tomu nastúpi na niektorý z nasledujúcich zápasov, budú tieto zápasy automaticky skontumované v neprospech mužstva daného hráča
➢ V prípade, že pri úvodnom nástupe, a hvizde rozhodcu nie je na ľade v niektorom z mužstiev min. 5 hráčov a 1 brankár (príp. hráč, ktorý ho zastúpi), zápas bude skontumovaný v jeho neprospech 0:5. Náklady spojené so zápasom sa aj v takomto prípade hradia na polovicu
➢ V prípade, že za niektoré z mužstiev nastúpi hráč, ktorý nie je na súpiske, bude nasledovať kontumácia v neprospech tohto mužstva 0:5
➢ Rozhodca je oprávnený, na podnet niektorého z kapitánov, skontrolovať bezprostredne po zápase totožnosť hráča na základe dokladu totožnosti, u ktorého je podozrenie, že nastúpil neoprávnene
➢ Pri neprístojnom správaní sa viacerých hráčov z oboch mužstiev, je rozhodca oprávnený predčasne ukončiť tento zápas. Náklady spojené so zápasom ,uhradia v takomto prípade obidve mužstvá na polovicu. V prípade predčasného ukončenia zápasu, ostáva v platnosti výsledok, ktorý bol v čase jeho ukončenia.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
➢ Výkonný výbor si vyhradzuje právo neprijať do „SAHL“ – divízia „Amatér“ také mužstvo, ktoré bude mať na súpiske príliš veľký počet bývalých aktívnych hráčov / viac ako 1 hráča /. V takomto prípade musí také mužstvo upraviť /resp. zmeniť/ svoju súpisku podľa pokynov Výkonného výboru, až následne sa stane definitívnym účastníkom „SAHL“
➢ Celkový víťaz „SAHL“ – divízia „Amatér“ získa na konci sezóny putovný pohár, ktorý mu ostáva do konca mesiaca august 2023. Do konca mesiaca august 2023 mužstvo odovzdá tento pohár vedeniu „SAHL“ . V prípade nevrátenia , alebo vážneho poškodenia pohára, bude danému mužstvu uložená pokuta 1000 Euro, ktorá bude použitá na náhradu spôsobenej škody
➢ Každý hráč musí mať kompletnú hokejovú výstroj, vrátane prilby
➢ Štart hráča mladšieho ako 18 rokov je povolený len s písomným súhlasom minimálne 1 rodiča. Pri neúčasti rodiča na zápase musí byť tento súhlas písomný a hráč ho musí odovzdať kapitánovi svojho mužstva
➢ Výkonný výbor si vyhradzuje právo pri opakovanom neprístojnom správaní sa niektorého hráča, príp. mužstva, vylúčiť tohto hráča, resp. celé mužstvo, zo súťaže do konca sezóny. V takomto prípade musí takýto postup schváliť nadpolovičná väčšina Výkonného výboru
➢ Výkonný výbor si vyhradzuje právo vylúčiť dodatočne z ligy takého hráča, u ktorého sa v priebehu sezóny zistí, že porušil pravidlo 1.6 o zákaze štartu v „SAHL“-divízia „Amatér“ hráčovi, ktorý bol v posledných 5 sezónach registrovaný pod SZĽH, alebo ktorúkoľvek inú hokejovú federáciu, alebo ak sa v priebehu sezóny zistí, že niektoré z mužstiev má na súpiske viac ako 1 bývalého aktívneho / registrovaného / hráča
➢ Každý hráč , ktorý štartuje v „SAHL“ – divízia „Amatér“ sa zaväzuje dodržiavať pravidlá a zásady „fair-play“, rešpektovať a chrániť zdravie svoje, ako aj ostatných hráčov na ľade a plne rešpektovať rozhodnutia rozhodcu, príp. Výkonného výboru.
➢ Každý hráč, ktorý štartuje v „SAHL“ – divízia „Amatér“ sa zaväzuje dodržiavať zásady slušného správania v šatni, a ostatných priestoroch Zimného štadióna, neničiť interiér šatne a ostatných priestorov Zimného štadióna, neohovárať a neosočovať hráčov iných mužstiev na sociálnych sieťach, prípadne v médiách a pod. V opačnom prípade môže za takéto správanie udeliť Výkonný výbor jednotlivcovi vyšší trest na 1 a viac zápasov
➢ Každé mužstvo sa riadi týmito Pravidlami a smernicami „SAHL“, ako aj pokynmi , rozhodnutiami a disciplinárnymi opatreniami Výkonného výboru.
➢ Kapitán každého mužstva sa svojím podpisom zaväzuje oboznámiť všetkých hráčov svojho mužstva s týmito smernicami a pravidlami „SAHL“ – divízia „Amatér“, taktiež sa svojim podpisom zaväzuje, že on ako aj jeho mužstvo bude tieto smernice plne rešpektovať a riadiť sa podľa nich.


Manažér „SAHL“: ............................... Manažér „SAHL“: ..................................
Dátum: 30.08.2022