Pravidlá a smernice

SPIŠSKÁ AMATÉRSKA HOKEJOVÁ LIGA

Pravidlá a smernice

Sezóna 2017/2018

1.ORGANIZÁCIA SÚŤAŽE

1.1.Mužstvá

V „Spišskej amatérskej hokejovej lige“ /ďalej len „SAHL“/ bude v sezóne 2017/2018 štartovať 8 mužstiev :

1.SKV

2.Foxxy

3.HK Spišský Štvrtok

4. PekoSpiš Bakers

5.HK Vydrník

67.Drinken Barons

7.Apaches team

8.Direct real team

 

1.2.Výkonný výbor

Riaditeľ - Maroš Buchla

Predseda – Peter Jeleň

Členovia - Peter Kristian

Viktor Jánošík

Jozef Valigura

1.3.Hrací systém

Základná časť - každé mužstvo odohrá v základnej časti 21 zápasov /3x s každým/

-dohromady sa odohrá 21 kôl /viď. rozpis zápasov/

Play-off - do „play-off“ postúpia prvé 4 mužstvá po základnej časti

- semifinále : -1.mužstvo po zákl.časti proti 4.mužstvu po zákl.časti

-2.mužstvo po zákl.časti proti 3.mužstvu po zákl.časti

-o 3.miesto :- porazení semifinalisti

-finále : - víťazní semifinalisti

-o postupujúcom do dalšieho kola play off , ako aj o víťazovi SAHL rozhodnú 2

vzájomné zápasy (v prípade remízy v 1.zápase postupuje víťaz 2.zápasu ,

v prípade remíz v oboch zápasoch rozhodnú samostatné nájazdy po 2.zápase,

v prípade že obidve mužstvá zvíťazia po 1 zápase rozhodnú nájazdy po

2.zápase)

1.4.Bodovací systém

-Výhra:2 body, remíza:1 bod, prehra: 0 bodov

-V priebežnej tabuľke o postavení mužstva v tabuľke rozhoduje: počet bodov, pri rovnosti počtu bodov dvoch a viacerých mužstiev, lepšie skóre

-V konečnej tabuľke (po zákl. časti) o postavení mužstva v tabuľke rozhoduje:

počet bodov, pri rovnakom počte bodov dvoch mužstiev, bilancia zo vzájom-

ných zápasov (počet výhier vo vzájomných zápasoch, skóre zo vzájomných

zápasov)

1.5.Hracie dni

-Každé kolo bude rozložené do jedného celého kalendárneho týždňa

-Hracie dni určuje prevádzkovateľ zimného štadióna /viď.rozpis ľadovej plochy/

1.6.Súpisky

-Termín odovzdania súpisiek: najneskôr do 13.08.2017

-Súpiska musí obsahovať min. 10 , max. 21 hráčov , plus 1 až 2 brankárov

-Súpiska musí obsahovať mená hráčov, dátum narodenia, čísla dresov, označenie kapitána /C/, označenie 2 asistentov /A/

- Žiadnemu hráčovi nie je dovolené, aby bol uvedený na 2, alebo viacerých súpiskách

- Za každé mužstvo môžu nastúpiť len tí hráči a brankári, ktorí sú uvedení na súpiske

- V „SAHL“ nemôže štartovať hráč , ktorý nastúpil v niektorej z posledných 5 sezón (od sez. 2012/2013) v súťažných zápasoch dorastu ,juniorov ,alebo seniorov, spadajúcich pod SZĽH, alebo ktorúkoľvek inú hokejovú federáciu

-V „SAHL“ môže štartovať hráč , ktorý nebol v posledných 5 sezónach (od sez. 2012/2013) registrovaný v súťažiach spadajúcich pod SZĽH, alebo ktorúkoľvek inú hokejovú federáciu

- V každom mužstve môže štartovať max. 6 hráčov /resp. 5 hráčov plus 1 brankár/, ktorí boli pred sezónou 2012/2013 registrovaní ako aktívni hráči v súťažiach SZĽH, alebo akejkoľvek inej hokejovej federácie, a to vo vekových kategóriách : „dorast“- U18 /bývalý mladší dorast/, „juniori“ – U20 /bývalý starší dorast /, „seniori“ .

- Všetkým mužstvám „SAHL“ je povolené mať na súpiske aj ženy-aktívne hráčky, na nich sa pravidlo o registrovaných hráčoch nevzťahuje /môžu hrať , aj keď sú stále aktívne- registrované v ligách žien SZĽH /

- Každá súpiska sa posudzuje a schvaľuje individuálne Výkonným výborom, až na základe schválenia súpisky Výkonným výborom, sa mužstvo stáva definitívnym účastníkom „SAHL“ pre sezónu 2017/2018

- Pri posudzovaní bývalých aktívnych /registrovaných/, alebo neaktívnych hráčov na súpiskách budú smerodajné internetové databázy na webstránkach : www.eurohockey.com , www.eliteprospects.com , www.hockeyslovakia.sk , ako aj osobné a všeobecné poznatky o daných hráčoch.

1.7.Štartovný poplatok

-Štartovný poplatok za účasť mužstva v „SAHL“ je 100 euro na každé mužstvo, ktoré v sezóne 2016/17 štartovalo v „SAHL“

-Štartovný poplatok za účasť mužstva v „SAHL“ je 150 euro na každé mužstvo, ktoré v sezóne 2016/17 neštartovalo v „SAHL“

-Termín úhrady štartovného poplatku je najneskôr do 13.08. 2017

-Štartovný poplatok odovzdá v stanovenom termíne kapitán každého mužstva predsedovi

Výkonného výboru, alebo riaditeľovi „SAHL“

-Štartovný poplatok bude použitý na náklady spojené s chodom, a propagáciou ligy

-Úhrada štartovného poplatku v stanovenom termíne, a v stanovenej výške, je jednou z podmienok štartu mužstva v SAHL v sezóne 2017/18

2.ORGANIZÁCIA ZÁPASOV

-Hrací čas : 3 x 15 min. (čistý čas)

-Čas na rozcvičku a nastúpenie mužstiev na modré čiary : 3 min.

-Čas na prestávku : 2 min.

-Úvodné buly sa vhadzuje najneskôr 3 min. po začiatku prenájmu ľadovej plochy

-V čase úvodného nástupu obidvoch mužstiev, musí byť na ľade min.5 hráčov a min.1

brankár na strane každého mužstva

-V prípade, že v niektorom z mužstiev chýba brankár, na jeho miesto musí nastúpiť niektorý z hráčov (absencia brankára nie je dôvodom na odloženie zápasu)

-Na zápas môžu nastúpiť len tí hráči, ktorí sú uvedení v súpiske

-Každé mužstvo musí mať k dispozícii 2 sady dresov – tmavé /príp.farebné/, biele /príp.svetlé/

-Mužstvo, ktoré je v rozpise zápasov uvedené ako domáce, obsadí v danom zápase striedačku pre domáce mužstvo, a nastúpi v tmavých /farebných/ dresoch , hosťujúce mužstvo nastúpi v bielych /svetlých/ dresoch

-Na každý zápas bude vyčlenená 1 hod. a 15 min. ľadu, v prípade, že sa nestihne odohrať celých 45 min. čistého času (napr. vtedy, keď bude na zápas vyčlenená len 1 hod. ladu),zápas ukončí hvizdom rozhodca v momente , keď sa otvoria dvere pre rolbu

-Úhradu nákladov spojených so zápasom – prenájom ľadovej plochy 115€, rozhodcovia 2x 15€, časomiera 10€- dohromady 155€, si rozdelia obidve mužstvá na polovicu

-Úhradu nákladov spojených so zápasom zaplatí za obidve mužstvá naraz kapitán toho mužstva, ktoré je v rozpise zápasov uvedené ako domáce, pokiaľ sa nedohodnú inak

-Kapitán domáceho mužstva odošle štatistiky zo zápasu administrátorovi webstránky najneskôr do 24 hod. od skončenia zápasu. V opačnom prípade bude danému mužstvu udelená pokuta 10euro, ktorá bude použitá na náklady spojené s organizáciou súťaže.Pokuta musí byť uhradená do nasledujúceho zápasu daného mužstva predsedovi, príp. inému členovi Výkonného výboru.

-Zápasy „SAHL“ rozhodujú 2 rozhodcovia

-Povinnosťou rozhodcov je okrem rozhodovania zápasov aj skontrolovať, či hráč, ktorý bol vylúčený, si sám otvoril dvierka pri ceste na trestnú lavicu, a pri odchode z nej ich aj zavrel tak, aby nedošlo k úrazu pri neúplnom uzavretí dvier (otváranie a zatvárane dvier nie je v náplni práce časomerača)

2.1.Pravidlá hry

-V hre je zakázaný akýkoľvek úmyselný fyzický stret dvoch , a viacerých hráčov

-Akýkoľvek úmyselný fyzický stret dvoch , a viacerých hráčov sa považuje za faul, podľa po-

súdenia rozhodcu

-V hre je zakázaná strela golfovým úderom, tzv. „príklep“

-Po vyhodení puku cez všetky čiary ,musí mužstvo ktoré puk vyhodilo, nechať rozohrať súpera, a umožniť mu vyviesť puk do stredného pásma /t.z. za modrú čiaru/, v opačnom prípade bude situácia posúdená rozhodcom ako klasický „icing“

-Ostatné pravidlá ostávajú rovnaké, ako v súťažiach SZĽH

2.2.Tresty

-Pri akomkoľvek úmyselnom fyzickom strete, alebo faule, ktorý bude odpískaný rozhodcom, bude následovať vylúčenie hráča na 2 min.

-Pri strele golfovým úderom bude následovať vylúčene hráča ktorý golfovým úderom vystrelil na 2 min.

-Rozhodca má právo posúdiť, či je strela golfovým úderom natoľko nebezpečná, aby bolo po nej potrebné vylúčiť hráča na 2 min.

-Pri úmyselnom a mimoriadne nebezpečnom fyzickom napadnutí hráča, a taktiež pri fyzickom, alebo slovnom napadnutí rozhodcu, môže rozhodca vylúčiť hráča do konca zápasu

-O prípadnom dištanci pre hráča, ktorý bol vylúčený do konca zápasu, rozhodne Výkonný výbor, ktorý sa bude opierať v prvom rade o výpoveď rozhodcu k danému incidentu, príp. aj o výpovede ostatných svedkov incidentu

-Pri vylúčení hráča do konca zápasu, sa musí Výkonný výbor ohľadom posúdenia celej situácie stretnúť do nasledujúceho zápasu mužstva daného hráča, a musia sa ho zúčastniť min. 4 členovia. V opačnom prípade má tento hráč „stop“ na 1 nasledujúci zápas.

-V prípade že hráč, ktorý dostal trest na 1 ,príp. viac zápasov, aj napriek tomuto trestu nastúpi na nasledujúci zápas, tento zápas bude automaticky skontumovaný v neprospech mužstva daného hráča

-V prípade, že pri úvodnom nástupe, a hvizde rozhodcu nie je na ľade v niektorom z mužstiev min. 5 hráčov a 1 brankár (príp. hráč, ktorý ho zastúpi), zápas bude skontumovaný v jeho neprospech 0:5. Náklady spojené so zápasom sa aj v takomto prípade hradia na polovicu

-V prípade, že za niektoré z mužstiev nastúpi hráč, ktorý nie je na súpiske, bude následovať kontumácia v neprospech tohto mužstva 0:5

-Rozhodca je oprávnený, na podnet niektorého z kapitánov, skontrolovať bezprostredne po zápase totožnosť hráča na základe dokladu totožnosti, u ktorého je podozrenie, že nastúpil neoprávnene

-Pri neprístojnom správaní sa viacerých hráčov z oboch mužstiev, je rozhodca oprávnený predčasne ukončiť tento zápas. Náklady spojené so zápasom ,uhradia v takomto prípade obidve mužstvá na polovicu. V prípade predčasného ukončenia zápasu, ostáva v platnosti výsledok, ktorý bol v čase jeho ukončenia.

3.ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

-Výkonný výbor si vyhradzuje právo neprijať do „SAHL“ také mužstvo, ktoré bude mať na súpiske príliš veľký počet bývalých aktívnych hráčov / viac ako 6 /. V takomto prípade musí také mužstvo upraviť /resp. zmeniť/ svoju súpisku podľa pokynov Výkonného výboru, až následne sa stane definitívnym účastníkom „SAHL“

-Celkový víťaz „SAHL“ získa na konci sezóny putovný pohár, ktorý mu ostáva do konca mesiaca Apríl 2017. Do konca mesiaca Apríl 2017 mužstvo odovzdá tento pohár vedeniu „SAHL“ . V prípade nevrátenia , alebo vážneho poškodenia pohára, bude danému mužstvu uložená pokuta 1000eur, ktorá bude použitá na náhradu spôsobenej škody

-Každý hráč musí mať kompletnú hokejovú výstroj, vrátane prilby

-Štart hráča mladšieho ako 18 rokov je povolený len so súhlasom min. 1 rodiča. Pri neúčasti rodiča na zápase musí byť tento súhlas písomný, a hráč ho musí odovzdať kapitánovi svojho mužstva

-Výkonný výbor si vyhradzuje právo pri opakovanom neprístojnom správaní sa niektorého hráča, príp. mužstva, vylúčiť tohto hráča, resp. celé mužstvo, zo súťaže do konca sezóny. V takomto prípade musí takýto postup schváliť všetkých 6 členov Výkonného výboru

-Výkonný výbor si vyhradzuje právo vylúčiť dodatočne z ligy takého hráča, u ktorého sa v priebehu sezóny zistí, že porušil pravidlo 1.6 o zákaze štartu v SAHL hráčom, ktorí boli v posledných 5 sezónach registrovaný pod SZĽH, alebo ktorúkoľvek inú hokejovú federáciu, alebo ak sa v priebehu sezóny zistí, že niektoré z mužstiev má na súpiske viac ako 6 bývalých aktívnych / registrovaných / hráčov.

-Každý hráč , ktorý štartuje v „SAHL“, sa zaväzuje dodržiavať pravidlá a zásady „fair-play“, rešpektovať a chrániť zdravie svoje, ako aj ostatných hráčov na ľade, a plne rešpektovať rozhodnutia rozhodcu, príp. Výkonného výboru

-Každý hráč, ktorý štartuje v „SAHL“ sa zaväzuje dodržiavať zásady slušného správania v šatni, a ostatných priestoroch Zimného štadióna, neničiť interiér šatne a ostatných priestorov Zimného štadióna, neohovárať a neosočovať hráčov iných mužstiev na sociálnych sieťach, príp. médiách a pod. V opačnom prípade môže za takéto správanie udeliť Výkonný výbor jednotlivcovi trest na 1 a viac zápasov

-Každé mužstvo sa riadi týmito Pravidlami a smernicami „SAHL“, ako aj pokynmi , rozhodnutiami a disciplinárnymi opatreniami Výkonného výboru

-Kapitán každého mužstva sa svojím podpisom zaväzuje oboznámiť všetkých hráčov svojho mužstva s týmito smernicami a pravidlami „SAHL“ , taktiež sa svojim podpisom zaväzuje, že on ako aj jeho mužstvo bude tieto smernice plne rešpektovať a riadiť sa podľa nich.