Pravidlá a smernice

SPIŠSKÁ AMATÉRSKA HOKEJOVÁ LIGA      

        

Divízia „PROFESIONÁL“ -  Pravidlá a smernice

Sezóna 2021/2022

1. ORGANIZÁCIA SÚŤAŽE

1.1. Mužstvá

V „Spišskej amatérskej hokejovej lige“ /ďalej len „SAHL“/ divízia „Profesionál“ budú v sezóne 2021/2022 štartovať tieto prihlásené mužstvá :

1. Drinken Barons

2. SKV Aligators

3. HK Spišský Štvrtok  

4. Ultimuv

5. HCA Rožňava

 

1.2. Výkonný výbor

 • Manažér „SAHL“    - Jozef Drevko /organizátor/
 • Manažér „SAHL“    - Kamil Krempaský /organizátor/
 • Členovia: kapitáni, resp. zástupcovia mužstiev /za každé mužstvo 1 zástupca/

1.3. Hrací systém

Základná časť:

 • každé mužstvo odohrá v základnej časti 25 zápasov /5x s každým/
 • dohromady sa odohrá 25 kôl /viď. rozpis zápasov/

Play-off: do „PLAYOFF“ postúpia prvé 4 mužstvá po základnej časti

Semifinále :   

1. mužstvo po základnej časti proti 4. mužstvu po základnej časti

2. mužstvo po základnej časti proti 3. mužstvu po základnej časti

o 3.miesto: porazení semifinalisti

finále:   víťazní semifinalisti

O postupujúcom do ďalšieho kola PLAYOFF , ako aj o víťazovi SAHL - divízia „Profesionál“  rozhodnú 2 vzájomné zápasy (v prípade remízy v 1. zápase postupuje víťaz 2.zápasu , v prípade remíz v oboch zápasoch rozhodnú samostatné nájazdy po 2. zápase v prípade, že obidve mužstvá zvíťazia po 1 zápase rozhodnú nájazdy po 2. zápase )

1.4. Bodovací systém

Výhra: 2 body, remíza: 1 bod, prehra: 0 bodov

V priebežnej tabuľke, a v konečnej tabuľke po základnej časti  o postavení mužstva v tabuľke rozhoduje: počet bodov, pri rovnosti počtu bodov dvoch a viacerých mužstiev, lepšie skóre / pri rovnakom rozdiele skóre vyšší počet strelených gólov /

1.5. Hracie dni

 • Každé kolo bude rozložené do jedného celého kalendárneho týždňa
 • Hracie dni určuje prevádzkovateľ zimného štadióna /viď. rozpis ľadovej plochy/

1.6. Súpisky

Termín odovzdania súpisiek: najneskôr do 10.08.2021

 • Súpiska musí obsahovať min. 15 hráčov + 2 brankárov, maximálny počet 30 hráčov vrátane  brankárov
 • Súpiska musí obsahovať mená hráčov, dátum narodenia, čísla dresov, označenie kapitána /C/, označenie 2 asistentov  /A/
 • Žiadnemu hráčovi nie je dovolené, aby bol uvedený na 2, alebo viacerých súpiskách
 • Za každé mužstvo môžu nastúpiť len tí hráči a brankári, ktorí sú uvedení na súpiske

V „SAHL“ nemôže štartovať hráč, ktorý nastúpil v niektorej z posledných 5 sezón (od sezóny 2016/2017) v súťažných zápasoch dorastu, juniorov alebo seniorov, spadajúcich pod SZĽH, alebo ktorúkoľvek inú hokejovú federáciu

V „SAHL“ môže štartovať hráč , ktorý nebol v posledných 5 sezónach (od sezóny 2016/2017) registrovaný v súťažiach spadajúcich pod SZĽH, alebo ktorúkoľvek inú hokejovú federáciu

V každom mužstve môže štartovať max. 8 hráčov /vrátane brankárov/, ktorý boli pred sezónou 2016/2017 registrovaní ako aktívni hráči v súťažiach SZĽH, alebo akejkoľvek inej hokejovej federácie, a to vo vekových kategóriách : „dorast“- U18 / bývalý mladší dorast /, „juniori“ – U20  / bývalý starší dorast /, a z toho max. 6 hráči v kategórii „seniori“

Všetkým mužstvám „SAHL“ - divízia „Profesionál“ je povolené mať na súpiske aj ženy-aktívne hráčky, na nich sa pravidlo o registrovaných hráčoch nevzťahuje /môžu hrať, aj keď sú stále aktívne-registrované v ligách žien SZĽH /

Každá súpiska sa posudzuje a schvaľuje individuálne Výkonným výborom, až na základe schválenia súpisky Výkonným výborom, sa mužstvo stáva definitívnym účastníkom „SAHL“  pre sezónu 2021/2022

Pri posudzovaní bývalých aktívnych /registrovaných/, alebo neaktívnych hráčov na súpiskách budú smerodajné internetové databázy na webstránkach : www.eurohockey.comwww.eliteprospects.com  , www.hockeyslovakia.sk , ako aj osobné a všeobecné poznatky o daných hráčoch.

Vymazanie hráča zo súpisky je možné len vtedy ak je nato objektívny dôvod:

a) ak hráč prestupuje do iného mužstva divízie „Profesionál“

b) ak neodohral v doterajšom priebehu SAHL v divízii „Profesionál“  viac ako 20% všetkých odohraných zápasov    

c) v prípade vyššej moci – zranenie.                                                                                                                           

V takomto prípade je možné vyškrtnutie zo súpisky mužstva, z ktorého hráč odchádza resp. prestupuje resp. výmena registrovaného hráča za registrovaného hráča. Mužstvo, z ktorého hráč odíde si následne môže na jeho miesto dopísať ďalšieho registrovaného hráča len v súlade s pravidlom 1.6. o maximálnom počte bývalých registrovaných hráčov. O všetkých zmenách na súpiske musia byť informovaní kapitáni mužstiev pred zápasom.

Každé mužstvo má na súpiske maximálne 30 miest , do termínu odovzdania súpisiek /bod. 1.6/ musí mať na súpiske min. 15 hráčov + 2 brankárov, dopĺňať súpisky je možné najneskôr do 31.12. 2021

 

1.7. Štartovný poplatok

 • Štartovný poplatok za účasť nového mužstva  v „SAHL“ je 350 €
 • Štartovný poplatok za účasť mužstva, ktoré bolo účastníkom SAHL v sezóne 2020/21 je 95 €  (doplatok)
 • Termín úhrady štartovného poplatku je najneskôr do 31.08. 2021

Štartovný poplatok odovzdá v stanovenom termíne kapitán každého mužstva predsedovi alebo manažérovi  „SAHL“

Štartovný poplatok bude použitý na náklady spojené s organizáciou, chodom, a propagáciou ligy

Úhrada štartovného poplatku v stanovenom termíne, a v stanovenej výške, je jednou z podmienok štartu mužstva v „SAHL“ v  sezóne 2021/2022

V prípade, že mužstvo po zaplatení štartovného poplatku, pred, alebo v priebehu sezóny svojvoľne odstúpi zo „SAHL“, v takom prípade nebude takému mužstvu vrátený štartovný poplatok

 

2. ORGANIZÁCIA ZÁPASOV

 • Čas na rozcvičku a nastúpenie mužstiev na modré čiary : 3 min.
 • Hrací čas: 3 x 15 min. /čistý čas/
 • Čas na prestávku: 2 min.
 • Úvodné buly sa vhadzuje najneskôr 3 min. po začiatku prenájmu ľadovej plochy
 • V čase úvodného nástupu obidvoch mužstiev, musí byť na ľade min. 5 hráčov a min.  1 brankár na strane každého mužstva
 • V prípade, že v niektorom z mužstiev chýba brankár, na jeho miesto musí nastúpiť niektorý z hráčov ( absencia brankára nie je dôvodom na odloženie zápasu )
 • Na zápas môžu nastúpiť len tí hráči, ktorí sú uvedení v súpiske
 • Každé mužstvo musí mať k dispozícii 2 sady dresov – tmavé /prípadne farebné/, biele /prípadne svetlé/
 • Mužstvo, ktoré je v rozpise zápasov uvedené ako domáce, obsadí v danom zápase striedačku pre domáce mužstvo, a nastúpi v tmavých /farebných/ dresoch , hosťujúce mužstvo nastúpi v bielych /svetlých/ dresoch
 • Na každý zápas bude vyčlenená 1 hod. a 15 min. ľadu, v prípade, že sa nestihne odohrať celých 45 min. čistého času (napr. vtedy, keď bude na zápas vyčlenená len  1 hod. ľadu), zápas ukončí hvizdom rozhodca v momente , keď sa otvoria dvere pre rolbu !
 • Úhradu nákladov spojených so zápasom – prenájom ľadovej plochy  120,00 €, rozhodcovia 2x  15 € /v prípade 1 rozhodcu 20€/, časomiera 10€ t.j. dohromady 160,00 €, resp. 150,00 € si rozdelia obidve mužstvá na polovicu.
 • Úhradu nákladov spojených so zápasom  zaplatí za obidve mužstvá naraz kapitán toho mužstva, ktoré je v rozpise zápasov uvedené ako domáce, pokiaľ sa nedohodnú inak
 • Povinnosťou rozhodcov je okrem rozhodovania zápasov aj skontrolovať, či hráč, ktorý bol vylúčený, si sám otvoril dvierka pri ceste na trestnú lavicu, a pri odchode z nej ich aj zavrel tak, aby nedošlo k úrazu pri neúplnom uzavretí dvier (otváranie a zatvárane dvier nie je v náplni práce časomerača)

 

2.1. Pravidlá hry

 • V hre je zakázaný akýkoľvek úmyselný fyzický stret dvoch , a viacerých hráčov
 • Akýkoľvek úmyselný fyzický stret dvoch a viacerých hráčov sa považuje za faul, podľa posúdenia rozhodcu
 • V hre je zakázaná strela golfovým úderom, tzv. „príklep“
 • Po vyhodení puku cez všetky čiary ,musí mužstvo  ktoré puk vyhodilo, nechať rozohrať súpera, a umožniť mu vyviesť puk do stredného pásma /t.z. za modrú čiaru/, v opačnom prípade bude situácia posúdená rozhodcom ako klasický „icing“
 • Ostatné pravidlá ostávajú rovnaké, ako v súťažiach SZĽH

2.2. Tresty

 • Pri akomkoľvek úmyselnom fyzickom strete, alebo faule, ktorý bude odpískaný rozhodcom bude nasledovať vylúčenie hráča na 2 min., príp. 2+2 min.
 • Pri strele golfovým úderom bude nasledovať vylúčene hráča, ktorý golfovým úderom vystrelil na 2 min.
 • Rozhodca má právo posúdiť, či je strela golfovým úderom natoľko nebezpečná, aby bolo po nej potrebné vylúčiť hráča na 2 min.
 • Pri úmyselnom a mimoriadne nebezpečnom fyzickom napadnutí hráča, a taktiež pri fyzickom, alebo slovnom napadnutí rozhodcu, môže rozhodca vylúčiť hráča do konca zápasu /DKZ/, na 5 min + DKZ, príp. uložiť osobný trest /OT/ ma 10 min. za nešportové správanie
 • Ak niektorý z hráčov dostane počas sezóny 3 vyššie tresty /t.j. 3x OT na 10 min.,3x DKZ, 3x 5+DKZ/, je automaticky vylúčený zo „SAHL“ do konca sezóny /bez nároku na vrátenie štartovného poplatku/
 • V prípade že hráč, ktorý bol vylúčený do konca sezóny zo „SAHL“, aj napriek tomu nastúpi na niektorý z nasledujúcich zápasov, budú tieto zápasy automaticky skontumované v neprospech mužstva daného hráča
 • V prípade, že pri úvodnom nástupe, a hvizde rozhodcu nie je na ľade v niektorom z mužstiev min. 5 hráčov a 1 brankár (príp. hráč, ktorý ho zastúpi), zápas bude skontumovaný v jeho neprospech 0:5. Náklady spojené so zápasom  sa aj  v takomto prípade hradia na polovicu
 • V prípade, že za niektoré z mužstiev nastúpi hráč, ktorý nie je na súpiske, bude nasledovať kontumácia v neprospech tohto mužstva 0:5
 • Rozhodca je oprávnený, na podnet niektorého z kapitánov, skontrolovať bezprostredne po zápase totožnosť hráča na základe dokladu totožnosti, u ktorého je podozrenie, že nastúpil neoprávnene
 • Pri neprístojnom správaní sa viacerých hráčov z oboch mužstiev, je rozhodca oprávnený predčasne ukončiť tento zápas. Náklady spojené so zápasom ,uhradia v takomto prípade obidve mužstvá na polovicu. V prípade predčasného ukončenia zápasu, ostáva v platnosti výsledok, ktorý bol v čase jeho ukončenia.

 

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 • Výkonný výbor si vyhradzuje právo neprijať do „SAHL“ – divízia „Profesionál“ také mužstvo, ktoré bude mať na súpiske príliš veľký počet bývalých aktívnych hráčov / viac ako 8, resp. viac ako 6 bývalých „seniorov“/. V takomto prípade musí také mužstvo upraviť /resp. zmeniť/ svoju súpisku podľa pokynov Výkonného výboru, až následne sa stane definitívnym účastníkom „SAHL“
 • Celkový víťaz „SAHL“ – divízia „Profesionál“ získa na konci sezóny putovný pohár, ktorý mu ostáva do konca mesiaca Apríl 2022. Do konca mesiaca Apríl 2022 mužstvo odovzdá tento pohár vedeniu „SAHL“ . V prípade nevrátenia , alebo vážneho poškodenia pohára, bude danému mužstvu uložená pokuta 1000 Euro, ktorá bude použitá na náhradu spôsobenej škody
 • Každý hráč musí mať kompletnú hokejovú výstroj, vrátane prilby
 • Štart hráča mladšieho ako 18 rokov je povolený len s písomným súhlasom min. 1 rodiča. Pri neúčasti rodiča na zápase musí byť tento súhlas písomný a hráč ho musí odovzdať kapitánovi svojho mužstva
 • Výkonný výbor si vyhradzuje právo pri opakovanom neprístojnom správaní sa niektorého hráča, príp. mužstva, vylúčiť tohto hráča, resp. celé mužstvo, zo súťaže do konca sezóny. V takomto prípade musí takýto postup schváliť nadpolovičná väčšina Výkonného výboru
 • Výkonný výbor si vyhradzuje právo vylúčiť dodatočne z ligy takého hráča, u ktorého sa  v priebehu sezóny zistí, že porušil pravidlo 1.6 o zákaze štartu v SAHL hráčom, ktorí boli v posledných 5 sezónach registrovaný pod SZĽH, alebo ktorúkoľvek inú hokejovú federáciu, alebo ak sa v priebehu sezóny zistí, že niektoré z mužstiev má na súpiske viac ako 8 bývalých aktívnych / registrovaných / hráčov, resp. viac ako 6 bývalých aktívnych /registrovaných/ „seniorov“
 • Každý hráč , ktorý štartuje v „SAHL“, sa zaväzuje dodržiavať pravidlá a zásady „fair-play“, rešpektovať a chrániť zdravie svoje, ako aj ostatných hráčov na ľade a plne rešpektovať rozhodnutia rozhodcu, príp. Výkonného výboru.
 • Každý hráč, ktorý štartuje v „SAHL“ sa zaväzuje dodržiavať zásady slušného správania v  šatni, a ostatných priestoroch Zimného štadióna, neničiť interiér šatne a ostatných priestorov Zimného štadióna, neohovárať a neosočovať hráčov iných mužstiev na sociálnych sieťach, prípadne v médiách a pod. V opačnom prípade môže za takéto správanie udeliť Výkonný výbor jednotlivcovi vyšší trest na 1 a viac zápasov
 • Každé mužstvo sa riadi týmito Pravidlami a smernicami „SAHL“, ako aj pokynmi , rozhodnutiami a disciplinárnymi opatreniami Výkonného výboru.
 • Kapitán každého mužstva sa svojím podpisom zaväzuje oboznámiť všetkých hráčov svojho mužstva s týmito smernicami a pravidlami „SAHL“ , taktiež sa svojim podpisom zaväzuje, že on ako aj jeho mužstvo bude tieto smernice plne rešpektovať a riadiť sa podľa nich.

Podpisy SAHL - manažéri:

Podpisy kapitánov:

 

____________________________________________________________________

 

Divízia „AMATÉR“ -  Pravidlá a smernice

Sezóna 2021/2022

1. ORGANIZÁCIA SÚŤAŽE

1.1. Mužstvá

V „Spišskej amatérskej hokejovej lige“ /ďalej len „SAHL“/ divízia „Amatér“ ,budú v sezóne 2021/2022 štartovať tieto prihlásené mužstvá :

1. HK Letanovce-Gribare

2. Spišskí Vlci

3. HC Rohals Novoveská Huta

4.. Hasiči

5. MŠK Spišská Belá

6. ALG team

 

1.2.Výkonný výbor

 • Manažér „SAHL“   - Jozef Drevko /organizátor/
 • Manažér „SAHL“    - Kamil Krempaský /organizátor/
 • Členovia: kapitáni, resp. zástupcovia mužstiev /za každé mužstvo 1 zástupca/

 

1.3. Hrací systém

Základná časť:

 • každé mužstvo odohrá v základnej časti 20 zápasov /4x s každým/
 • dohromady sa odohrá 20 kôl /viď. rozpis zápasov/

Play-off: do „PLAYOFF“ postúpia prvé 4 mužstvá po základnej časti

Semifinále :  

1. mužstvo po základnej časti proti 4. mužstvu po základnej časti

2. mužstvo po základnej časti proti 3. mužstvu po základnej časti

o 3.miesto: porazení semifinalisti

finále:   víťazní semifinalisti

O postupujúcom do ďalšieho kola PLAYOFF, ako aj o víťazovi SAHL - divízia „Amatér“ rozhodnú 2 vzájomné zápasy (v prípade remízy v 1. zápase postupuje víťaz 2.zápasu , v prípade remíz v oboch zápasoch rozhodnú samostatné nájazdy po 2. zápase v prípade, že obidve mužstvá zvíťazia po 1 zápase rozhodnú nájazdy po 2. zápase )

 

1.4. Bodovací systém

Výhra: 2 body, remíza: 1 bod, prehra: 0 bodov

V priebežnej tabuľke, a v konečnej tabuľke po základnej časti  o postavení mužstva v tabuľke rozhoduje: počet bodov, pri rovnosti počtu bodov dvoch a viacerých mužstiev, lepšie skóre / pri rovnakom rozdiele skóre vyšší počet strelených gólov /

1.5. Hracie dni

 • Každé kolo bude rozložené do jedného celého kalendárneho týždňa
 • Hracie dni určuje prevádzkovateľ zimného štadióna /viď. rozpis ľadovej plochy/

1.6. Súpisky

Termín odovzdania súpisiek: najneskôr do 10.08.2021

 • Súpiska musí obsahovať min. 15 hráčov + 2 brankárov, maximálny počet 30 hráčov vrátane  brankárov
 • Súpiska musí obsahovať mená hráčov, dátum narodenia, čísla dresov, označenie kapitána /C/, označenie 2 asistentov  /A/
 • Žiadnemu hráčovi nie je dovolené, aby bol uvedený na 2, alebo viacerých súpiskách
 • Za každé mužstvo môžu nastúpiť len tí hráči a brankári, ktorí sú uvedení na súpiske

V „SAHL“ – divízia „Amatér“ môže štartovať hráč , ktorý nebol v posledných 5  sezónach (od sezóny 2016/2017) registrovaný v súťažiach spadajúcich pod SZĽH, alebo ktorúkoľvek inú hokejovú federáciu.

V každom mužstve môže štartovať max. 1 hráč /vrátane brankára/, ktorý bol pred sezónou 2016/2017 registrovaný ako aktívny hráč v súťažiach SZĽH, alebo akejkoľvek inej hokejovej federácie, a to vo vekových kategóriách : „dorast“- U18  / bývalý mladší dorast /, „juniori“ – U20  / bývalý starší dorast /

Všetkým mužstvám „SAHL“- divízia „Amatér“ je povolené mať na súpiske aj ženy-aktívne hráčky, na nich sa pravidlo o registrovaných hráčoch nevzťahuje /môžu hrať , aj keď sú stále aktívne- registrované v ligách žien SZĽH /

Každá súpiska sa posudzuje a schvaľuje individuálne Výkonným výborom, až na základe schválenia súpisky Výkonným výborom, sa mužstvo stáva definitívnym účastníkom „SAHL“  pre sezónu 2021/2022

Pri posudzovaní bývalých aktívnych /registrovaných/, alebo neaktívnych hráčov na súpiskách budú smerodajné internetové databázy na webstránkach : www.eurohockey.com ,  www.eliteprospects.com  , www.hockeyslovakia.sk , ako aj osobné a všeobecné poznatky o daných hráčoch.

Vymazanie hráča zo súpisky je možné len vtedy, ak hráč prestupuje do iného mužstva divízie „Amatér“ alebo neodohral v doterajšom priebehu ligy žiadny zápas SAHL v divízii Amatér.  V takomto prípade je vyškrtnutie možné len zo súpisky mužstva, z ktorého hráč odchádza resp. prestup / vymazanie sa musí uskutočniť len v súlade s pravidlom 1.6 o maximálnom počte bývalých registrovaných hráčov. Mužstvo , z ktorého hráč odíde si následne môže na jeho miesto dopísať ďalšieho registrovaného hráča. O všetkých zmenách na súpiske musia byť informovaní kapitáni mužstiev pred zápasom.

Každé mužstvo má na súpiske maximálne 30 miest , do termínu odovzdania súpisiek /bod. 1.6/ musí mať na súpiske min. 15 hráčov + 2 brankárov, dopĺňať súpisky je možné najneskôr do 31.12. 2021

 

1.7. Štartovný poplatok

 • Štartovný poplatok za účasť nového mužstva  v „SAHL“ je 350 €
 • Štartovný poplatok za účasť mužstva, ktoré bolo účastníkom SAHL v sezóne 2020/21 je 95 €  (doplatok)
 • Termín úhrady štartovného poplatku je najneskôr do 31.08. 2021

Štartovný poplatok odovzdá v stanovenom termíne kapitán každého mužstva predsedovi alebo manažérovi  „SAHL“

Štartovný poplatok bude použitý na náklady spojené s organizáciou, chodom, a propagáciou ligy

Úhrada štartovného poplatku v stanovenom termíne, a v stanovenej výške, je jednou z podmienok štartu mužstva v „SAHL“ v  sezóne 2021/2022

V prípade, že mužstvo po zaplatení štartovného poplatku, pred, alebo v priebehu sezóny svojvoľne odstúpi zo „SAHL“, v takom prípade nebude takému mužstvu vrátený štartovný poplatok

 

2. ORGANIZÁCIA ZÁPASOV

 • Čas na rozcvičku a nastúpenie mužstiev na modré čiary : 3 min.
 • Hrací čas: 3 x 15 min. /čistý čas/
 • Čas na prestávku: 2 min.
 • Úvodné buly sa vhadzuje najneskôr 3 min. po začiatku prenájmu ľadovej plochy
 • V čase úvodného nástupu obidvoch mužstiev, musí byť na ľade min. 5 hráčov a min. 1 brankár na strane každého mužstva
 • V prípade, že v niektorom z mužstiev chýba brankár, na jeho miesto musí nastúpiť niektorý z hráčov ( absencia brankára nie je dôvodom na odloženie zápasu )
 • Na zápas môžu nastúpiť len tí hráči, ktorí sú uvedení v súpiske
 • Každé mužstvo musí mať k dispozícii 2 sady dresov – tmavé /prípadne farebné/, biele /prípadne svetlé/
 • Mužstvo, ktoré je v rozpise zápasov uvedené ako domáce, obsadí v danom zápase striedačku pre domáce mužstvo, a nastúpi v tmavých /farebných/ dresoch , hosťujúce mužstvo nastúpi v bielych /svetlých/ dresoch
 • Na každý zápas bude vyčlenená 1 hod. a 15 min. ľadu, v prípade, že sa nestihne odohrať celých 45 min. čistého času (napr. vtedy, keď bude na zápas vyčlenená len 1 hod. ľadu), zápas ukončí hvizdom rozhodca v momente , keď sa otvoria dvere pre rolbu !
 • Úhradu nákladov spojených so zápasom – prenájom ľadovej plochy  120,00 €, rozhodca 20€, časomiera 10€ t.j. dohromady 150,00 € si rozdelia obidve mužstvá na polovicu. Úhradu nákladov spojených so zápasom PLAYOFF – prenájom ľadovej plochy  120,00 €, rozhodcovia 2x 15 € /v prípade 1 rozhodcu 20€/, časomiera 10€ t.j. dohromady 160,00 €, resp. 150,00 € si rozdelia obidve mužstvá na polovicu.
 • Úhradu nákladov spojených so zápasom  zaplatí za obidve mužstvá naraz kapitán toho mužstva, ktoré je v rozpise zápasov uvedené ako domáce, pokiaľ sa nedohodnú inak
 • Povinnosťou rozhodcov je okrem rozhodovania zápasov aj skontrolovať, či hráč, ktorý bol vylúčený, si sám otvoril dvierka pri ceste na trestnú lavicu, a pri odchode z nej ich aj zavrel tak, aby nedošlo k úrazu pri neúplnom uzavretí dvier (otváranie a zatvárane dvier nie je v náplni práce časomerača)

 

2.1. Pravidlá hry

 • V hre je zakázaný akýkoľvek úmyselný fyzický stret dvoch , a viacerých hráčov
 • Akýkoľvek úmyselný fyzický stret dvoch a viacerých hráčov sa považuje za faul, podľa posúdenia rozhodcu
 • V hre je zakázaná strela golfovým úderom, tzv. „príklep“
 • Po vyhodení puku cez všetky čiary ,musí mužstvo  ktoré puk vyhodilo, nechať rozohrať súpera, a umožniť mu vyviesť puk do stredného pásma /t.z. za modrú čiaru/, v opačnom prípade bude situácia posúdená rozhodcom ako klasický „icing“
 • Ostatné pravidlá ostávajú rovnaké, ako v súťažiach SZĽH

 

2.2. Tresty

 • Pri akomkoľvek úmyselnom fyzickom strete, alebo faule, ktorý bude odpískaný rozhodcom bude nasledovať vylúčenie hráča na 2 min., príp. 2+2 min.
 • Pri strele golfovým úderom bude nasledovať vylúčene hráča, ktorý golfovým úderom vystrelil na 2 min.
 • Rozhodca má právo posúdiť, či je strela golfovým úderom natoľko nebezpečná, aby bolo po nej potrebné vylúčiť hráča na 2 min.
 • Pri úmyselnom a mimoriadne nebezpečnom fyzickom napadnutí hráča, a taktiež pri fyzickom, alebo slovnom napadnutí rozhodcu, môže rozhodca vylúčiť hráča do konca zápasu /DKZ/, na 5 min + DKZ, príp. uložiť osobný trest /OT/ ma 10 min. za nešportové správanie
 • Ak niektorý z hráčov dostane počas sezóny 3 vyššie tresty /t.j. 3x OT na 10 min.,3x DKZ, 3x 5+DKZ/, je automaticky vylúčený zo „SAHL“ do konca sezóny /bez nároku na vrátenie štartovného poplatku/
 • V prípade že hráč, ktorý bol vylúčený do konca sezóny zo „SAHL“, aj napriek tomu nastúpi na niektorý z nasledujúcich zápasov, budú tieto zápasy automaticky skontumované v neprospech mužstva daného hráča
 • V prípade, že pri úvodnom nástupe, a hvizde rozhodcu nie je na ľade v niektorom z mužstiev min. 5 hráčov a 1 brankár (príp. hráč, ktorý ho zastúpi), zápas bude skontumovaný v jeho neprospech 0:5. Náklady spojené so zápasom  sa aj  v takomto prípade hradia na polovicu
 • V prípade, že za niektoré z mužstiev nastúpi hráč, ktorý nie je na súpiske, bude nasledovať kontumácia v neprospech tohto mužstva 0:5
 • Rozhodca je oprávnený, na podnet niektorého z kapitánov, skontrolovať bezprostredne po zápase totožnosť hráča na základe dokladu totožnosti, u ktorého je podozrenie, že nastúpil neoprávnene
 • Pri neprístojnom správaní sa viacerých hráčov z oboch mužstiev, je rozhodca oprávnený predčasne ukončiť tento zápas. Náklady spojené so zápasom ,uhradia v takomto prípade obidve mužstvá na polovicu. V prípade predčasného ukončenia zápasu, ostáva v platnosti výsledok, ktorý bol v čase jeho ukončenia.

 

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 • Výkonný výbor si vyhradzuje právo neprijať do „SAHL“ – divízia „Amatér“ také mužstvo, ktoré bude mať na súpiske príliš veľký počet bývalých aktívnych hráčov / viac ako 1 hráča /. V takomto prípade musí také mužstvo upraviť /resp. zmeniť/ svoju súpisku podľa pokynov Výkonného výboru, až následne sa stane definitívnym účastníkom „SAHL“
 • Celkový víťaz „SAHL“ – divízia „Amatér“  získa na konci sezóny putovný pohár, ktorý mu ostáva do konca mesiaca Apríl 2022. Do konca mesiaca Apríl 2022 mužstvo odovzdá tento pohár vedeniu „SAHL“ . V prípade nevrátenia , alebo vážneho poškodenia pohára, bude danému mužstvu uložená pokuta 1000 Euro, ktorá bude použitá na náhradu spôsobenej škody
 • Každý hráč musí mať kompletnú hokejovú výstroj, vrátane prilby
 • Štart hráča mladšieho ako 18 rokov je povolený len s písomným súhlasom min. 1 rodiča. Pri neúčasti rodiča na zápase musí byť tento súhlas písomný a hráč ho musí odovzdať kapitánovi svojho mužstva
 • Výkonný výbor si vyhradzuje právo pri opakovanom neprístojnom správaní sa niektorého hráča, príp. mužstva, vylúčiť tohto hráča, resp. celé mužstvo, zo súťaže do konca sezóny. V takomto prípade musí takýto postup schváliť nadpolovičná väčšina Výkonného výboru
 • Výkonný výbor si vyhradzuje právo vylúčiť dodatočne z ligy takého hráča, u ktorého sa  v priebehu sezóny zistí, že porušil pravidlo 1.6 o zákaze štartu v „SAHL“-divízia „Amatér“ hráčovi, ktorý bol v posledných 5 sezónach registrovaný pod SZĽH, alebo ktorúkoľvek inú hokejovú federáciu, alebo ak sa v priebehu sezóny zistí, že niektoré z mužstiev má na súpiske viac ako 1 bývalého aktívneho / registrovaného / hráča
 • Každý hráč , ktorý štartuje v „SAHL“ – divízia „Amatér“ sa zaväzuje dodržiavať pravidlá a zásady „fair-play“, rešpektovať a chrániť zdravie svoje, ako aj ostatných hráčov na ľade a plne rešpektovať rozhodnutia rozhodcu, príp. Výkonného výboru.
 • Každý hráč, ktorý štartuje v „SAHL“ – divízia „Amatér“  sa zaväzuje dodržiavať zásady slušného správania v  šatni, a ostatných priestoroch Zimného štadióna, neničiť interiér šatne a ostatných priestorov Zimného štadióna, neohovárať a neosočovať hráčov iných mužstiev na sociálnych sieťach, prípadne v médiách a pod. V opačnom prípade môže za takéto správanie udeliť Výkonný výbor jednotlivcovi vyšší trest na 1 a viac zápasov
 • Každé mužstvo sa riadi týmito Pravidlami a smernicami „SAHL“, ako aj pokynmi , rozhodnutiami a disciplinárnymi opatreniami Výkonného výboru.
 • Kapitán každého mužstva sa svojím podpisom zaväzuje oboznámiť všetkých hráčov svojho mužstva s týmito smernicami a pravidlami „SAHL“ – divízia „Amatér“, taktiež sa svojim podpisom zaväzuje, že on ako aj jeho mužstvo bude tieto smernice plne rešpektovať a riadiť sa podľa nich.

 

Podpisy SAHL - manažéri:

Podpisy kapitánov: