Fakturačné údaje SAHL

Fakturačné údaje SAHL

Názov:                                                

HbK VB reality Spišská Nová Ves, občianske združenie                                                                                                                             

Sídlo:                                                  

T. Vansovej 1, 052 01  Spišská Nová Ves

IČO: 42241596 

DIČ: 2023243134

Bankové spojenie - Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu – IBAN: SK63 0900 0000 0050 5044 8690


s1.jpg