POĎAKOVANIE PARTNEROM !

POĎAKOVANIE PARTNEROM !

Je tu koniec kalandárneho roku 2022, kedy je potrebné bilancovať a byť vďačný za spoluprácu. Chceli by sme sa preto poďakovať PARTNEROM , ktorí nám tento rok pomáhali, aby SAHL aj tento rok napredovala a zvádli sme nové výzvy. Ďakujeme Vám !

Podarilo sa veľa nových vecí, ktoré boli v pláne ako napr. nové rozhodcovské dresy, charitatívna akcia ALLSTAR Game, GLOBAL Weekend Spišská Belá a čiapky WINTER CLASSIC 2023.

Pripravujeme na r. 2023 -  GLOBAL Weekend Rožňava, WINTER CLASSIC SMIŽANY 2023 - VOL.2 , PLAYOFF SAHL .... 

www.sahl.sk


global-wekkend-roznavy.jpg
logo-smizany-winter-classic-2023.jpg
partneri-sahl1.jpg