Stretnutie zástupcov amatérskych hokejových líg SK

V piatok 29.09.2023 sme absolvovali ako zástupcovia Spišská amatérska hokejová liga - SAHL spoločné Stretnutie zástupcov amatérskych hokejových líg z takmer celého Slovenska. Na uvedenom stretnutí sme si vymieňali rôzne postrehy, skúsenosti a rady. Keďže amatérsky hokej v 14 registvaných SK ligách hrá spolu cca. 5500 hokejistov je to celkom slušná hráčska základňa, ktorá môže aj amatérsky hokej posunúť spoločne na vyšší level.  Ďakujeme za pozvanie na stretnutie  a zorganizovanie organizácii RAHL a zároveň veríme, že sa dobré myšlienky premietnu aj do praxe. Tešíme sa ďalšiu spoluprácu  #RAHL  #SAHL 


received-1390046698578984.jpeg
img-20230929-180600.jpg