Veselá Veľká noc !

Veľká noc je nielen najdôležitejším kresťanským sviatkom, ale aj oslavou jari a nového života. Tieto sviatky vždy boli späté s obdobím veselíc, ľudových zvykov a tradícií. Nech Veľkonočné sviatky krásne máte, nech slniečka a teplúčka si užívate a nielen slnko nech vám žiari, ale aj šťastie, úsmev v tvári.

Veselú Veľkú noc Vám praje SAHL !

P.S.

12.04.2024 sa vidíme na porade Spišská amatérska hokejová liga - SAHL


db148f37-065c-47ab-9451-1634138f270e.jpg