OZNAM - ZMENA PôVODNÝCH ČASOV ZÁSOV NA SOBOTU 30.09.2023

OZNAM - zmena pôvodných časov zápasov na sobotu 30.09.2023

SKV Aligators : HK Spišský Štvrtok
ZMENA ČASU ZÁPASU: 30.09.2023 (sobota) o 17.30 hod. 
HCA Rožnava : Ultimuv
ZMENA ČASU ZÁPASU: 30.09.2023 (sobota) o 19.00 hod.


11111.jpg